Thứ tư,  27/10/2021

Hiệu quả của những chương trình vốn vay ưu đãi

LSO-Trong những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có nhà ở không ngừng tăng... và hàng năm, thêm nhiều công trình nước sạch nông thôn được xây dựng. Góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện những mục tiêu kinh tế- xã hội đó, phải kể đến những chương trình vốn vay ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện hàng năm.Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay 9 chương trình vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Những đối tượng được vay vốn bao gồm các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, các chương trình cho vay vốn của ngân hàng đã luôn được giải ngân kịp thời, đưa vốn đến đúng đối tượng, đảm bảo vốn đầu tư đúng mục đích, sử dụng có hiệu quả. Như vốn của chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay...

LSO-Trong những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có nhà ở không ngừng tăng… và hàng năm, thêm nhiều công trình nước sạch nông thôn được xây dựng. Góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện những mục tiêu kinh tế- xã hội đó, phải kể đến những chương trình vốn vay ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện hàng năm.
Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay 9 chương trình vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Những đối tượng được vay vốn bao gồm các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, các chương trình cho vay vốn của ngân hàng đã luôn được giải ngân kịp thời, đưa vốn đến đúng đối tượng, đảm bảo vốn đầu tư đúng mục đích, sử dụng có hiệu quả. Như vốn của chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đã giúp các hộ nghèo, các hộ kinh doanh vùng khó khăn có vốn đầu tư mua con giống, cây giống, vật tư phân bón, máy móc… phục vụ sản xuất, kinh doanh. Riêng chương trình cho vay hộ nghèo hiện nay có dư nợ khoảng 470 tỷ đồng, hơn 44 nghìn hộ đang sử dụng vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ chương trình này, những năm qua đã có hàng nghìn hộ nghèo có điều kiện sản xuất, hàng nghìn hộ nghèo thoát nghèo, vươn lên, cải thiện và nâng cao đời sống. Đến khắp các vùng quê, đâu đâu cũng có những mô hình kinh tế hộ gia đình, những ngôi nhà mới, những công trình nước sạch được xây dựng bởi nguồn vốn được vay của ngân hàng chính sách… Bộ mặt nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, những nơi từ điều kiện kinh tế, nhận thức còn nghèo nàn, lạc hậu nay đã và đang thay da đổi thịt từng ngày.
Bên cạnh những hiệu quả kinh tế ai cũng dễ dàng nhận thấy ở khắp các làng bản đó là những tác động không nhỏ về mặt xã hội của các chương trình vốn ưu đãi. Với dư nợ của chương trình học sinh, sinh viên và giải quyết việc làm trên 130 tỷ đồng, nhiều học sinh, sinh viên, lao động đã được tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và việc làm. Hơn 41 tỷ đồng vốn của chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, hàng trăm công trình nước sạch đã đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện nước sinh hoạt và môi trường nông thôn. Từ các chương trình cho vay học sinh, sinh viên, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay giải quyết việc làm, các vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, lao động, việc làm… nhiều vấn đề xã hội khác đã được khắc phục phần nào những vướng mắc, khó khăn…
Nói về hiệu quả của chương trình vốn vay ưu đãi, ông Ngô Duy Hạnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Các chương trình cho vay được triển khai thực hiện hầu hết là thông qua ủy thác các tổ chức hội, nên hộ gia đình có nhu cầu vay vốn thường tham gia một tổ chức hội nhất định, để qua đó hồ sơ xin vay vốn được xác nhận bước đầu. Khi tham gia tổ chức hội, các hội viên cùng sinh hoạt, được tập huấn, tuyên truyền lồng ghép các chương trình cho vay vốn cùng với các chương trình của hội. Như vậy, qua ràng buộc về điều kiện vay vốn, các tổ chức hội đã tập hợp được đông đảo quần chúng hơn, không chỉ đoàn kết thực hiện phong trào phát triển kinh tế, mà qua đó còn nâng cao được nhận thức của người dân về các chính sách pháp luật, các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội…
Thông qua thực hiện các chương trình cho vay vốn ưu đãi, Ngân hàng Chính sách tỉnh đã góp phần đáng kể vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phát huy hiệu quả đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách tiếp tục quan tâm công tác phối hợp, tuyên truyền với chính quyền địa phương và các tổ chức hội cơ sở để qua đó giải ngân cho vay vốn kịp thời, góp phần đẩy mạnh các phong trào kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương phát triển.

Lâm Như