Thứ ba,  19/10/2021

Hải quan Lạng Sơn: Hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách

LSO-Từ đầu năm đến ngày 7/9/2010, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thu nộp ngân sách đạt 1.431,9 tỷ đồng (trong đó tại Lạng Sơn là 1.312,4 tỷ đồng, tại Bắc Giang là 119,5 tỷ đồng), vượt chỉ tiêu giao (chỉ tiêu giao là 1.430 tỷ đồng). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm lực lượng Hải quan cửa khẩu Hữu NghịNhư vậy, Hải quan Lạng Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách trước hơn 3 tháng. Hoạt động XNK tại các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn tăng so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể: kim ngạch XNK tại địa bàn Lạng Sơn đạt 1.061 triệu USD, tăng 19%, tại địa bàn Bắc Giang đạt 333,3 triệu USD, tăng 81%.Cùng thời gian, Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 498.956 lượt hành khách XNC qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Ga Đồng Đăng, tăng 19% so với cùng...

LSO-Từ đầu năm đến ngày 7/9/2010, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thu nộp ngân sách đạt 1.431,9 tỷ đồng (trong đó tại Lạng Sơn là 1.312,4 tỷ đồng, tại Bắc Giang là 119,5 tỷ đồng), vượt chỉ tiêu giao (chỉ tiêu giao là 1.430 tỷ đồng).
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm lực lượng Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị
Như vậy, Hải quan Lạng Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách trước hơn 3 tháng. Hoạt động XNK tại các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn tăng so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể: kim ngạch XNK tại địa bàn Lạng Sơn đạt 1.061 triệu USD, tăng 19%, tại địa bàn Bắc Giang đạt 333,3 triệu USD, tăng 81%.
Cùng thời gian, Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 498.956 lượt hành khách XNC qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Ga Đồng Đăng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Trí Dũng