Chủ nhật,  13/06/2021

Bioethanol – hướng phát triển vùng nguyên liệu sắn bền vững

Tại khách sạn Petrosetco TP Quảng Ngãi, Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển vùng nguyên liệu sắn (mì) bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất có công suất 100.000m3 ethanol/năm.Đây là một trong sáu nhà máy sản xuất ethanol từ sắn trong cả nước với lượng sắn lát cần sử dụng xấp xỉ 1,2 triệu tấn /năm (trong đó Nhà máy sản xuất bio-ethanol Dung Quất là 220 nghìn tấn sắn lát khô/năm).Hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác quy hoạch, biện pháp phát triển vùng nguyên liệu sắn đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, chống thoái hóa xói mòn đất; đồng thời hỗ trợ nông dân khâu kỹ thuật trồng, chăm bón, vật tư, giống để bảo đảm có thu nhập và cải thiện được đời sồng, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững…Phương thức phát triển vùng nguyên liệu sắn bền vững đã được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt...

Tại khách sạn Petrosetco TP Quảng Ngãi, Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển vùng nguyên liệu sắn (mì) bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất có công suất 100.000m3 ethanol/năm.

Đây là một trong sáu nhà máy sản xuất ethanol từ sắn trong cả nước với lượng sắn lát cần sử dụng xấp xỉ 1,2 triệu tấn /năm (trong đó Nhà máy sản xuất bio-ethanol Dung Quất là 220 nghìn tấn sắn lát khô/năm).

Hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác quy hoạch, biện pháp phát triển vùng nguyên liệu sắn đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, chống thoái hóa xói mòn đất; đồng thời hỗ trợ nông dân khâu kỹ thuật trồng, chăm bón, vật tư, giống để bảo đảm có thu nhập và cải thiện được đời sồng, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững…

Phương thức phát triển vùng nguyên liệu sắn bền vững đã được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Công ty CP nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung thống nhất đầu tư Dự án trồng sắn theo mô hình canh tác bền vững với biện pháp thâm canh, xen canh và luân canh phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại khu vực Quảng Ngãi.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất quy hoạch 10 nghìn ha trồng sắn để nhà đầu tư triển khai đến nông dân thực hiện. Công ty tiến hành xây dựng mức chi phí đầu tư, giá thành thu mua, bao tiêu sản phẩm; xây dựng Quỹ bảo hiểm rủi ro vùng nguyên liệu và giúp nông dân từng bước hạn chế trồng sắn quảng canh, hiệu quả kinh tế thấp. Đặc biệt, đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, Công ty áp dụng phương thức đầu tư toàn bộ chi phí, kể cả trả lương nhân công, thưởng vượt năng suất và sản lượng sắn được thỏa thuận ăn chia với người trồng sắn theo tỷ lệ thích hợp…
Theo Nhandan