Thứ năm,  17/06/2021

Đảng bộ Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong SXKD

LSO-Đảng bộ Công ty Cổ phần (CTCP) xi măng Lạng Sơn có 5 chi bộ trực thuộc với 75 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo các hoạt động của Công ty (CT), vì vậy, nhiều năm liền Đảng bộ CT đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ngày càng phát triển, khẳng định được uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường.Vận chuyển xi măng đến các công trình xây dựngTừ năm 2005-2010, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như: giá các loại vật tư tăng cao, đặc biệt là sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD và thu nhập của doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị SXKD. Bám sát nhiệm vụ, mục tiêu, đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, vì vậy, đã đạt được nhiều kết...

LSO-Đảng bộ Công ty Cổ phần (CTCP) xi măng Lạng Sơn có 5 chi bộ trực thuộc với 75 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo các hoạt động của Công ty (CT), vì vậy, nhiều năm liền Đảng bộ CT đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ngày càng phát triển, khẳng định được uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường.
Vận chuyển xi măng đến các công trình xây dựng
Từ năm 2005-2010, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như: giá các loại vật tư tăng cao, đặc biệt là sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD và thu nhập của doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị SXKD. Bám sát nhiệm vụ, mục tiêu, đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, vì vậy, đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Trong nhiều năm liền, CTCP xi măng Lạng Sơn luôn có truyền thống hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Bảo toàn được vốn, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, người lao động. Hoạt động SXKD của CT luôn được duy trì ổn định, đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt, từ sau khi tiến hành cổ phần hóa, CT đã có bước phát triển cao, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức 12 – 20%/năm. Trong giai đoạn này, Đảng bộ đã lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới ở CT, chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang CTCP hoạt động theo Luật doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động SXKD thích ứng với cơ chế thị trường. Do vậy, kết quả SXKD liên tục tăng trưởng ở mức cao đã khẳng định được hướng đi đúng đắn, sự tự chủ trong hoạt động SXKD, thực hiện nguyên tắc tự trang trải, bù đắp đủ chi phí SX và có lãi, tạo ra bước phát triển mới cho CT, tạo cho CT chỗ đứng vững vàng trong thời kỳ hội nhập. Để đạt được kết quả nêu trên, cấp ủy, Ban giám đốc CT đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ SXKD. Kịp thời tổ chức học tập, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp, để tất cả CBCNV hiểu rõ, gắn quyền lợi và trách nhiệm của mình với CT, cũng như tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Đảng bộ CT đã bám sát tình hình thị trường trong từng giai đoạn để tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc CT trong việc xây dựng chiến lược SXKD. Hàng năm, từng quý và hàng tháng, Đảng bộ đều xây dựng Nghị quyết lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ SXKD. Coi trọng và thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi bộ phận và từng cá nhân đảng viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể. Với sự nỗ lực, cố gắng đó, từ sau khi chuyển sang CTCP, CT tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển và không ngừng lớn mạnh, thể hiện ở mọi chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng gấp nhiều lần. Doanh thu từ 66 tỷ 600 triệu đồng năm 2005 tăng lên 167 tỷ 200 triệu đồng năm 2009; sản lượng xi măng từ 100.000 tấn năm 2005 lên 190 nghìn 800 tấn năm 2009; lợi nhuận từ 902 triệu năm 2005 tăng lên 8 tỷ 700 triệu đồng năm 2009; thu nhập bình quân đầu người từ 2.265.000 đồng/người/tháng năm 2005 tăng lên 3.500.000 đồng/người/tháng năm 2009…Ngoài nhiệm vụ SXKD, Đảng bộ CT còn triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Xác định trong những năm tiếp theo, nhiệm vụ lãnh đạo CT không ngừng phát triển sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ CTCP xi măng Lạng Sơn quyết tâm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng CT ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Minh Thảo