Thứ ba,  15/06/2021

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng

Chiều 15- 9, tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng), ngành công thương của năm trọng điểm công nghiệp, thương mại lớn của Việt Nam gồm Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đã họp đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2009 và từ đầu năm 2010 đến nay.Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, phát triển, tạo mô hình liên kết hợp lý, cùng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các thành phố nhiệm kỳ 2010- 2015, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.Trong những năm qua, ngành công thương năm thành phố đã phát huy vai trò đầu tàu ở mỗi khu vực và chiếm phần lớn tỷ trọng sản xuất công nghiệp và thương mại của cả nước. Trong năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp của năm thành phố đạt gần 340.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4% và chiếm tỷ trọng hơn 48% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Hoạt động thương mại có...

Chiều 15- 9, tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng), ngành công thương của năm trọng điểm công nghiệp, thương mại lớn của Việt Nam gồm Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đã họp đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2009 và từ đầu năm 2010 đến nay.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, phát triển, tạo mô hình liên kết hợp lý, cùng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các thành phố nhiệm kỳ 2010- 2015, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Trong những năm qua, ngành công thương năm thành phố đã phát huy vai trò đầu tàu ở mỗi khu vực chiếm phần lớn tỷ trọng sản xuất công nghiệp và thương mại của cả nước. Trong năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp của năm thành phố đạt gần 340.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4% và chiếm tỷ trọng hơn 48% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Hoạt động thương mại có bước phát triển mạnh cả về thương mại nội địa và xuất nhập khẩu, bảo đảm cung cầu hàng hóa cân đối, giá cả ổn định, góp phần đắc lực kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của năm thành phố chiếm 47% cả nước; kim ngạch xuất khẩu chiếm hơn 50%, kim ngạch nhập khẩu chiếm 58,4% cả nước… đang chứng tỏ vai trò đầu tàu ở mỗi khu vực trọng điểm kinh tế. Năm 2010, sản xuất công nghiệp của năm thành phố tiếp tục phục hồi và phát triển, ước đạt 388.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và chiếm tỷ trọng gần 50% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Tốc độ tăng trưởng của mỗi thành phố cũng khá ấn tượng: Hà Nội đạt 14,1%, Hải Phòng 13,7%; thành phố Hồ Chí Minh 13,9%, Đà Nẵng 15%, Cần Thơ 15,8%.

Tại hội nghị ngành công thương các địa phương cùng trao đổi nhiều kinh nghiệm về quản lý nhà nước, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển công nghiệp, thương mại; tổ chức các hoạt động khuyến công, hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách kích cầu; coi trọng các đề án quy hoạch phát triển công nghiệp, khu, cụm công nghiệp, phát triển thương mại, hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; mạng lưới kinh doanh xăng dầu, phát triển điện lực, thương mại điện tử, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; kết nối các chương trình hội nhập quốc tế… Nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo vệ môi trường.
Theo Nhandan