Thứ tư,  23/06/2021

Xuất khẩu hơn năm triệu tấn gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 15-9, cả nước đã xuất khẩu 5,049 triệu tấn gạo, trị giá FOB đạt 2,142 tỷ USD, giá CIF đạt 2,361 tỷ USD, giá bình quân là 424,24 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2009, số lượng xuất khẩu tăng 5,86%, trị giá FOB tăng 10,19%, trị giá CIF tăng 9,07%, giá xuất khẩu bình quân tăng 16,64 USD/tấn.Từ nay đến hết tháng 9, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam dự kiến đạt từ 5,3 đến 5,4 triệu tấn. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sát với mặt bằng giá của các nước xuất khẩu gạo lớn như Thái-lan.Dù bị ảnh hưởng của thiên tai nhưng sản lượng lúa gạo hàng hóa trong nước vẫn tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến năm nay, sản lượng lúa bảo đảm kế hoạch đạt 39 đến 39,1 triệu tấn. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt sản lượng 21,3 triệu tấn, tăng 400 nghìn tấn so với năm 2009. Dự báo, lượng gạo hàng hóa cả nước năm 2010 lên tới 7,2 triệu...

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 15-9, cả nước đã xuất khẩu 5,049 triệu tấn gạo, trị giá FOB đạt 2,142 tỷ USD, giá CIF đạt 2,361 tỷ USD, giá bình quân là 424,24 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2009, số lượng xuất khẩu tăng 5,86%, trị giá FOB tăng 10,19%, trị giá CIF tăng 9,07%, giá xuất khẩu bình quân tăng 16,64 USD/tấn.

Từ nay đến hết tháng 9, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam dự kiến đạt từ 5,3 đến 5,4 triệu tấn. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sát với mặt bằng giá của các nước xuất khẩu gạo lớn như Thái-lan.

Dù bị ảnh hưởng của thiên tai nhưng sản lượng lúa gạo hàng hóa trong nước vẫn tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến năm nay, sản lượng lúa bảo đảm kế hoạch đạt 39 đến 39,1 triệu tấn. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt sản lượng 21,3 triệu tấn, tăng 400 nghìn tấn so với năm 2009. Dự báo, lượng gạo hàng hóa cả nước năm 2010 lên tới 7,2 triệu tấn.
Theo Nhandan