Chủ nhật,  13/06/2021

Không xuất khẩu cát nhiễm mặn

Ngày 15-9, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ Xây dựng - Thương mại Đức Long thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân có giải pháp cụ thể để thực hiện các dự án nạo vét luồng, lạch liên quan đến quốc...

Ngày 15-9, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ Xây dựng – Thương mại Đức Long thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân có giải pháp cụ thể để thực hiện các dự án nạo vét luồng, lạch liên quan đến quốc phòng.

Theo Nhandan