Thứ năm,  16/09/2021

Vinafood 1 phấn đấu trở thành tập đoàn chế biến, kinh doanh lương thực hàng đầu Việt Nam

Sáng 19-9, tại Hà Nội, Tổng Công ty Lương thực miền bắc (Vinafood 1) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba. Từ khi thành lập đến nay (1995 - 2010), Tổng Công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đưa tổng số vốn chủ sở hữu lên hơn 3.900 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần. Doanh thu năm 2010 ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng (tăng 2,75 lần so với năm 2006); lợi nhuận bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 500 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân 351 tỷ đồng/năm (tăng hơn ba lần so với giai đoạn 2001 - 2005). Thu nhập bình quân năm 2009 đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.Vinafood 1 phấn đấu xây dựng thành một tập đoàn sản xuất, chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm hàng đầu Việt Nam, trong đó, SXKD chế biến, XNK lương thực, muối giữ vai trò chính. Ngoài ra, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chức năng chủ đạo trên thị trường, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, an ninh về muối và kinh doanh có lãi. Trong giai đoạn 2010...

Sáng 19-9, tại Hà Nội, Tổng Công ty Lương thực miền bắc (Vinafood 1) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba. Từ khi thành lập đến nay (1995 – 2010), Tổng Công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đưa tổng số vốn chủ sở hữu lên hơn 3.900 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần.

Doanh thu năm 2010 ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng (tăng 2,75 lần so với năm 2006); lợi nhuận bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 500 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân 351 tỷ đồng/năm (tăng hơn ba lần so với giai đoạn 2001 – 2005). Thu nhập bình quân năm 2009 đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Vinafood 1 phấn đấu xây dựng thành một tập đoàn sản xuất, chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm hàng đầu Việt Nam, trong đó, SXKD chế biến, XNK lương thực, muối giữ vai trò chính. Ngoài ra, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chức năng chủ đạo trên thị trường, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, an ninh về muối và kinh doanh có lãi. Trong giai đoạn 2010 – 2015, Vinafood 1 phấn đấu mức tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế hằng năm đạt từ 15 đến 20%, duy trì tiêu thụ từng năm đạt từ 3 đến 3,5 triệu tấn lương thực và các loại nông sản khác.
Theo Nhandan