Thứ ba,  27/07/2021

Bốn lực cản có nguy cơ đẩy nền kinh tế toàn cầu trở lại suy thoái

Ngày 17-9, tại hội nghị hằng năm của Ủy ban Thương mại và Phát triển thuộc Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổng Thư ký UNCTAD X.Pa-nít-pác-đi nhấn mạnh, các lực cản hiện nay có thể là nguyên nhân đẩy nền kinh tế toàn cầu trở lại suy thoái.Vì vậy, cần phải sớm khắc phục các trở ngại đó để thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu ổn định và bền vững. Theo ông, bốn lực cản này là nợ nần cao, mất cân bằng thặng dư, lương thực tế không tăng và sự bất ổn định của giá lương thực. Trước khủng hoảng, Mỹ là thị trường tiêu thụ mạnh hàng xuất khẩu của các nước trên thế giới nhưng hiện nay, sau khủng hoảng, thị trường khổng lồ này đã mất và không có thị trường mới nào nổi lên. Vì vậy, các nước cần tự tăng cường nhu cầu nội địa để sự phục hồi kinh tế không quá phụ thuộc vào xuất khẩu. Mặt khác, mặc dù năng suất lao động trong nhiều nền kinh tế đã tăng nhưng lương của người lao động thật sự đã không tăng...

Ngày 17-9, tại hội nghị hằng năm của Ủy ban Thương mại và Phát triển thuộc Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổng Thư ký UNCTAD X.Pa-nít-pác-đi nhấn mạnh, các lực cản hiện nay có thể là nguyên nhân đẩy nền kinh tế toàn cầu trở lại suy thoái.

Vì vậy, cần phải sớm khắc phục các trở ngại đó để thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu ổn định và bền vững. Theo ông, bốn lực cản này là nợ nần cao, mất cân bằng thặng dư, lương thực tế không tăng và sự bất ổn định của giá lương thực. Trước khủng hoảng, Mỹ là thị trường tiêu thụ mạnh hàng xuất khẩu của các nước trên thế giới nhưng hiện nay, sau khủng hoảng, thị trường khổng lồ này đã mất và không có thị trường mới nào nổi lên. Vì vậy, các nước cần tự tăng cường nhu cầu nội địa để sự phục hồi kinh tế không quá phụ thuộc vào xuất khẩu. Mặt khác, mặc dù năng suất lao động trong nhiều nền kinh tế đã tăng nhưng lương của người lao động thật sự đã không tăng trong nhiều năm qua. Vì vậy, cần tăng lương để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Ông X.Pa-nít-pác-đi cảnh báo các nước đang phát triển thiếu đầu tư vào nông nghiệp, khiến các nước này dễ bị tổn thương khi giá lương thực không ổn định và nguy cơ tái diễn khủng hoảng lương thực.
Theo Nhandan