Thứ năm,  16/09/2021

Cao Lộc: Hơn 40 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

LSO-Cùng với chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đang là một chương trình có dư nợ lớn trên địa bàn huyện Cao Lộc. Trong những năm qua, nguồn vốn của chương trình đã giúp các hộ dân vùng khó khăn có vốn đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế toàn huyện phát triển. Do nhu cầu vay sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn nhiều, năm 2010, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tập trung thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay được 10,688 tỷ đồng, với tổng dư nợ chương trình đạt 40,091 tỷ đồng, hơn 1.960 hộ đang sử dụng vốn. Trong những tháng cuối năm, ngân hàng chính sách huyện tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình, giúp các hộ dân kịp thời có vốn đầu tư sản xuất kinh...

LSO-Cùng với chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đang là một chương trình có dư nợ lớn trên địa bàn huyện Cao Lộc.
Trong những năm qua, nguồn vốn của chương trình đã giúp các hộ dân vùng khó khăn có vốn đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế toàn huyện phát triển. Do nhu cầu vay sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn nhiều, năm 2010, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tập trung thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay được 10,688 tỷ đồng, với tổng dư nợ chương trình đạt 40,091 tỷ đồng, hơn 1.960 hộ đang sử dụng vốn.
Trong những tháng cuối năm, ngân hàng chính sách huyện tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình, giúp các hộ dân kịp thời có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh.

Lăng Bích