Thứ bảy,  19/06/2021

Khánh thành đường điện 110kV phục vụ tổ hợp Bauxit – nhôm Lâm Đồng

Ngày 20-9, tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Tổng Công ty điện lực miền Nam và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khánh thành công trình đường điện 110kV nối TP Bảo Lộc với Dự án tổ hợp Bauxit - nhôm.Sau 93 ngày, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng 20 km đường dây 110kV, cung ứng điện kịp thời cho Dự án tổ hợp Bauxit - nhôm Lâm Đồng. Để công trình đường dây 110kV này về đích trước thời hạn, thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tích cực phối hợp với các bên liên quan gấp rút hoàn thành mọi thủ tục đầu tư, đồng thời phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.Công trình đường dây 110kV Bảo Lộc - Bauxit nhôm Lâm Đồng là công trình đường dây 110kV đầu tiên do Tổng công ty làm chủ đầu tư có tiến độ xây dựng kỷ lục. Bởi với 20km đường dây và 93 vị trí móng trụ, nhưng chỉ thi công và...

Ngày 20-9, tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Tổng Công ty điện lực miền Nam và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khánh thành công trình đường điện 110kV nối TP Bảo Lộc với Dự án tổ hợp Bauxit – nhôm.

Sau 93 ngày, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng 20 km đường dây 110kV, cung ứng điện kịp thời cho Dự án tổ hợp Bauxit – nhôm Lâm Đồng. Để công trình đường dây 110kV này về đích trước thời hạn, thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tích cực phối hợp với các bên liên quan gấp rút hoàn thành mọi thủ tục đầu tư, đồng thời phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Công trình đường dây 110kV Bảo Lộc – Bauxit nhôm Lâm Đồng là công trình đường dây 110kV đầu tiên do Tổng công ty làm chủ đầu tư có tiến độ xây dựng kỷ lục. Bởi với 20km đường dây và 93 vị trí móng trụ, nhưng chỉ thi công và hoàn tất trong vòng hơn 3 tháng. Để làm được điều đó, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công… thì còn nhờ vào thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng hết sức linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành liên quan của Lâm Đồng.
Theo Nhandan