Thứ bảy,  19/06/2021

Tổng kết Diễn đàn MDEC Kiên Giang 2010

Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL Công bố chính thức bản tuyên bố chung bao gồm 5 điểm, nêu ra 5 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tácSáng 21/9, tại UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang 2010.Hội nghị đã điểm lại các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là MDEC Kiên Giang 2010) vừa được tổ chức trong thời gian qua.Thông qua ý kiến của các địa phương, các nhà khoa học tại các hội thảo khoa học như “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ĐBSCL ”; “Giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL” và “Liên kết phát triển du lịch biển, đảo và sông vùng ĐBSCL ”, Bộ NN-PTNT đã thống nhất phối hợp các tỉnh, thành trong khu vực triển khai 7 giải pháp quan trọng: Quy hoạch phát triển nông nghiệp vùng đến năm 2020; triển khai các chính sách đầu tư...

Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL Công bố chính thức bản tuyên bố chung bao gồm 5 điểm, nêu ra 5 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác

Sáng 21/9, tại UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang 2010.

Hội nghị đã điểm lại các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là MDEC Kiên Giang 2010) vừa được tổ chức trong thời gian qua.

Thông qua ý kiến của các địa phương, các nhà khoa học tại các hội thảo khoa học như “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ĐBSCL ”; “Giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL” và “Liên kết phát triển du lịch biển, đảo và sông vùng ĐBSCL ”, Bộ NN-PTNT đã thống nhất phối hợp các tỉnh, thành trong khu vực triển khai 7 giải pháp quan trọng: Quy hoạch phát triển nông nghiệp vùng đến năm 2020; triển khai các chính sách đầu tư và tập trung thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất, dự án cơ giới hoá, giảm tổn thất sau thu hoạch; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo vùng ĐBSCL…

Ban Tổ chức Diễn đàn cũng đã công bố chính thức bản tuyên bố chung bao gồm 5 điểm, nêu ra 5 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành và các địa phương trong khu vực. Bộ VH-TT & DL thống nhất hợp tác với các tỉnh ĐBSCL và TP HCM đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch bằng nhiều hình thức, và quan trọng nhất là triển khai nhanh đề án phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020.

Năm tới, Diễn đàn sẽ do tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức với mục tiêu quan trọng là tìm ra giải pháp cụ thể, hữu hiệu để hành động và đề xuất cơ chế chính sách trong liên kết; tạo dựng hình ảnh hợp tác liên kết mới, tinh thần liên kết mới của các tỉnh ĐBSCL với các bộ, ngành Trung ương hướng đến sự phát triển bền vững cho ĐBSCL.

Theo Nhandan