Thứ ba,  22/06/2021

435 hộ gia đình thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế

LSO-Thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, ngay từ đầu năm 2010, Huyện đoàn Bắc Sơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện vận động ĐVTN xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nay, Huyện đoàn Bắc Sơn phụ trách 25 tổ vay vốn, 13/20 đơn vị có tổ tiết kiệm vay vốn, nâng tổng số dư nợ do tổ chức Đoàn quản lý trên 6,7 tỷ đồng cho 435 hộ gia đình thanh niên vay để phát triển kinh tế. Cùng với đó, từ đầu năm 2010 đến nay, Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã Trấn Yên, Tân Tri, Nhất Tiến, Hưng Vũ mở các lớp dạy nghề cho ĐVTN nông thôn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia học tập. Ngoài ra, Huyện đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia các phong trào “sáng tạo trẻ”, “bốn mới” nhằm phát huy sức trẻ của thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn...

LSO-Thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, ngay từ đầu năm 2010, Huyện đoàn Bắc Sơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện vận động ĐVTN xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội.
Tính đến nay, Huyện đoàn Bắc Sơn phụ trách 25 tổ vay vốn, 13/20 đơn vị có tổ tiết kiệm vay vốn, nâng tổng số dư nợ do tổ chức Đoàn quản lý trên 6,7 tỷ đồng cho 435 hộ gia đình thanh niên vay để phát triển kinh tế. Cùng với đó, từ đầu năm 2010 đến nay, Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã Trấn Yên, Tân Tri, Nhất Tiến, Hưng Vũ mở các lớp dạy nghề cho ĐVTN nông thôn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia học tập. Ngoài ra, Huyện đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia các phong trào “sáng tạo trẻ”, “bốn mới” nhằm phát huy sức trẻ của thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phong Linh