Thứ bảy,  31/07/2021

Nghị định 51Tăng trách nhiệm doanh nghiệp

LSO- Nghị định 51 ngày 14/5/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thay vì việc phát hành hóa đơn do cơ quan thuế, các doanh nghiệp có quyền tự in, tự phát hành hóa đơn và tự chịu trách nhiệm về hóa đơn của mình. Cơ quan thuế sẽ thực hiện khâu hướng dẫn, kiểm tra. Xét về hình thức, đây là bước mở đường về mô hình quản lý theo chức năng. Nhưng xung quanh việc in hóa đơn cũng còn nhiều việc phải bàn.Với việc xuất hóa đơn mua bán hàng, hóa đơn “đỏ” của cơ quan thuế phát hành đã làm tròn xứ mạng trong một giai đoạn nhất định. Mục đích của việc quản lý, phát hành hóa đơn là để kiểm soát chặt đầu vào, đầu ra của hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, chống trốn lậu thuế trong sản xuất kinh doanh. Thế nhưng theo quy luật cung cầu, việc lách luật, phát hành hóa đơn, mua bán hóa đơn, kể cả hóa đơn giả gia tăng. Không ít công ty “ma” được lập chỉ để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch...

LSO- Nghị định 51 ngày 14/5/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thay vì việc phát hành hóa đơn do cơ quan thuế, các doanh nghiệp có quyền tự in, tự phát hành hóa đơn và tự chịu trách nhiệm về hóa đơn của mình. Cơ quan thuế sẽ thực hiện khâu hướng dẫn, kiểm tra. Xét về hình thức, đây là bước mở đường về mô hình quản lý theo chức năng. Nhưng xung quanh việc in hóa đơn cũng còn nhiều việc phải bàn.
Với việc xuất hóa đơn mua bán hàng, hóa đơn “đỏ” của cơ quan thuế phát hành đã làm tròn xứ mạng trong một giai đoạn nhất định. Mục đích của việc quản lý, phát hành hóa đơn là để kiểm soát chặt đầu vào, đầu ra của hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, chống trốn lậu thuế trong sản xuất kinh doanh. Thế nhưng theo quy luật cung cầu, việc lách luật, phát hành hóa đơn, mua bán hóa đơn, kể cả hóa đơn giả gia tăng. Không ít công ty “ma” được lập chỉ để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ. Điều đó đã lũng đoạn nền kinh tế đất nước. Nhà nước vẫn thất thu, trong khi đó một bộ phận không nhỏ hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bị kê khống, đội giá đã tạo điều kiện cho tham nhũng, tiêu cực, vi phạm Luật thuế. Nghị định 51 ra đời một mặt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.
Công nhân Công ty TNHH Hùng Vương đang sản xuất linh kiện xe máy

Mặt khác cũng làm lành mạnh hóa việc quản lý, bỏ hẳn khâu phát hành hóa đơn theo phương thức cũ. Theo hiệu lực Nghị định 51, từ 1/1/2011, các doanh nghiệp được tự in hóa đơn, phát hành hóa đơn và chịu trách nhiệm về hóa đơn phát hành. Cơ quan thuế sẽ tăng cường khâu kiểm tra, giám sát và xử phạt sai phạm. Nói về lý thuyết thì đây là một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động. Nhưng trong điều kiện các doanh nghiệp đó phải thực sự trong sạch, minh bạch về thuế. Nói tóm lại, sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp “sạch” phát triển. Ngược lại, nếu các doanh nghiệp không minh bạch thì đây sẽ là một kẽ hở rất khó kiểm soát. Theo ông Vũ Trung Dũng, Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế, việc các doanh nghiệp được quyền tự in, phát hành hóa đơn là một chính sách tiến bộ. Ở các nước tiên tiến việc tự in, phát hành hóa đơn đã được thực hiện khá lâu, và ít nhiều tác động đến phát triển kinh tế. Thế nhưng việc chủ động phát hành in hóa đơn cũng cần tính đến quá trình phát triển, các quản lý của từng loại hình. Đặc biệt là quản lý doanh nghiệp. Nói tóm lại, giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng thực sự phải tự chủ về mọi mặt kể cả việc minh bạch.

Cán bộ chi cục thuế Cao Lộc kiểm tra phát hành hóa đơn

Hiện Lạng Sơn có trên 1.300 doanh nghiệp được đăng ký, cấp phép hoạt động, như vậy hình dung chung theo Nghị định 51 sẽ có trên 1.300 doanh nghiệp được in, phát hành hóa đơn. Nếu không có sự hướng dẫn cụ thể thì bằng ấy doanh nghiệp, với bằng ấy loại hóa đơn khác nhau đã đủ làm cho các nhà quản lý đau đầu. Rộng ra cả nước có hàng vạn doanh nghiệp, hàng vạn hóa đơn khác nhau thì thật giả khó mà phân biệt được. Nếu doanh nghiệp không thực sự “sạch” thì không khác nào cơ quan thuế tự thả gà ra để đuổi. Với đặc thù Lạng Sơn, việc phát hành hóa đơn vốn đã khá nhạy cảm phức tạp. Nhiều lần chính quyền phải ra các văn bản can thiệp, bởi việc lách Quyết định 254 nhằm buôn lậu, hợp thức hóa bằng hóa đơn, vận chuyển hàng lậu trên khâu lưu thông. Nếu không quản lý chặt khi Nghị định 51 có hiệu lực, kiểm soát sẽ rất khó khăn. Ông Vũ Trung Dũng cho biết thêm, cơ quan thuế đóng vài trò “hậu kiểm” phát hiện và xử lý. Nhưng một mình cơ quan thuế khó có thể kiểm soát, vì vậy tăng cường trách nhiệm cho doanh nghiêp, xã hội hóa, tự giác phát hiện sai phạm vẫn là giải pháp có hiệu quả nhất khi chính việc phát hành hóa đơn được xã hội hóa.

Còn hơn 3 tháng nữa Nghị định 51 có hiệu lực. Lúc này cần nhất là làm sạch, minh bạch ở các doanh nghiệp, sau đó mới tính đến việc in, phát hành hóa đơn. Có như vậy một chính sách tiến bộ mới thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Nguyễn Đông Bắc