Thứ sáu,  25/06/2021

Kinh tế Việt Nam năm 2010 và triển vọng năm 2011

Trong hai ngày 21 và 22-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và UNDP phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011".Cuộc hội thảo đã thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, doanh nhân trong và ngoài nước nhằm phân tích, đánh giá tình hình kinh tế nước ta năm 2010, triển vọng năm 2011, chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới.Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn thuộc một số ít các quốc gia đạt được những thành tích đáng kể về phục hồi và duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, phía trước chúng ta cũng còn nhiều khó khăn, thách thức lớn đặt ra, đặc biệt là đối với việc ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục duy trì tăng trưởng trong khi phải xử lý những vấn đề trung và dài hạn liên quan đến cả mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh...

Trong hai ngày 21 và 22-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và UNDP phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011”.

Cuộc hội thảo đã thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, doanh nhân trong và ngoài nước nhằm phân tích, đánh giá tình hình kinh tế nước ta năm 2010, triển vọng năm 2011, chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn thuộc một số ít các quốc gia đạt được những thành tích đáng kể về phục hồi và duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, phía trước chúng ta cũng còn nhiều khó khăn, thách thức lớn đặt ra, đặc biệt là đối với việc ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục duy trì tăng trưởng trong khi phải xử lý những vấn đề trung và dài hạn liên quan đến cả mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và thể chế. Do đó cuộc hội thảo không chỉ tập trung đánh giá tình hình kinh tế năm 2010 và dự báo tình hình, đề xuất chính sách cho năm 2011 mà còn nhận diện và mổ xẻ các vấn đề đang đặt ra mang tính trung và dài hạn của thời điểm quan trọng khi chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn mới: Thực hiện kế hoạch 5 năm, 2011-2015 và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 10 năm, 2011 – 2020. Đây cũng là điểm mới của cuộc hội thảo lần này, khác với các cuộc hội thảo về đánh giá tình hình kinh tế năm của các năm trước.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tập hợp các ý kiến đánh giá của các đại biểu làm tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội tới.
Theo Nhandan