Thứ ba,  15/06/2021

Phong trào nông dân SXKD giỏi ở Chi Lăng nâng cao đời sống cho hội viên

LSO- Trong thời gian qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã phát huy sức mạnh, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt, Hội Nông dân luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã trở thành phong trào cách mạng của nông dân trong thời kỳ đổi mới. Cũng từ phong trào này đã thúc đẩy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ nông dân, thế mạnh của từng vùng tạo nên sức mạnh tổng hợp để hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng thâm canh tăng vụ, kinh doanh và xây dựng trang trại tổng hợp phát triển bền vững. Các dịch vụ hỗ trợ nông dân ngày một phát triển,...

LSO- Trong thời gian qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã phát huy sức mạnh, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt, Hội Nông dân luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã trở thành phong trào cách mạng của nông dân trong thời kỳ đổi mới. Cũng từ phong trào này đã thúc đẩy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ nông dân, thế mạnh của từng vùng tạo nên sức mạnh tổng hợp để hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng thâm canh tăng vụ, kinh doanh và xây dựng trang trại tổng hợp phát triển bền vững. Các dịch vụ hỗ trợ nông dân ngày một phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân góp phần ổn định chính trị xã hội ở địa phương. Nhận thức sâu sắc về công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân. Hàng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rà soát nắm bắt số hội viên nghèo cũng như nhu cầu cơ bản của hội viên để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Chi Lăng còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức như: mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ, các xưởng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm kinh tế vườn rừng, trang trại tổng hợp, chăn nuôi tập trung, tận dụng và khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để tham gia phát triển kinh tế có hiệu quả. Hội còn vận động hội viên tích cực tham gia học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh; nuôi, trồng các cây con giống phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, đưa các giống cây trồng có năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, các cánh đồng có giá trị kinh tế cao tại địa phương… Đây chính là “cần câu” mà Hội đã trang bị cho hội viên để vươn lên thoát nghèo. Trong 9 tháng đầu năm 2010, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng như: phòng Nông nghiệp, các trạm khuyến nông, bảo vệ thực vật, Trung tâm dạy nghề… chuyển giao KHKT về cây, con, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được 152 cuộc, thu hút 5.412 hội viên tham dự và 3 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 92 lượt hội viên; tổ chức hội thảo đầu bờ về cây, con giống mới. Bên cạnh đó, Hội đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền trên 23 tỷ đồng. Hàng năm, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình hội viên nông dân gieo trồng, chăm sóc cây trồng kịp thời vụ, Ban Thường vụ huyện hội đã đứng ra bảo lãnh cho các cơ sở hội về cung ứng phân bón trả chậm với Công ty cổ phần vật tư nông nghệp tỉnh, Công ty cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh được 1. 285 tấn phân bón. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế trên địa bàn huyện nói chung và hộ gia đình hội viên nói riêng có thu nhập ngày càng cao. Thể hiện rõ nhất là số hộ nghèo do nông dân làm chủ giảm xuống còn 1.269 hộ, hộ giàu ngày càng tăng, hiện nay huyện có 686 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

Những kết quả trên cho thấy, Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phong trào xây dựng và phát triển nông thôn mới. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, nông dân Chi Lăng đã thể hiện được ý chí vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần thiết thực trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Hồ Xuân Hương