Thứ ba,  27/07/2021

Sứ cách điện Hoàng Liên Sơn xuất khẩu sang thị trường ASEAN

Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Yên Bái) chuyên sản xuất sứ cách điện phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.Nhờ thường xuyên đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, sứ cách điện của công ty đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN và 61 tỉnh, thành phố trong cả nước, sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn ISO: 9001, khẳng định ưu thế cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường xây lắp của từng vùng. Hiện nay công ty đang tập trung sản xuất các loại sứ 10, 15, 24, 35, 110 kV phục vụ trong nước và xuất khẩu. Các dự án xây lắp điện miền trung, miền nam và các tỉnh Tây Bắc đều sử dụng sản phẩm sứ cách điện của công ty. Tám tháng đầu năm 2010, Công ty sản xuất gần 2.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu 55 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300 công...

Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Yên Bái) chuyên sản xuất sứ cách điện phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhờ thường xuyên đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, sứ cách điện của công ty đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN và 61 tỉnh, thành phố trong cả nước, sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn ISO: 9001, khẳng định ưu thế cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường xây lắp của từng vùng. Hiện nay công ty đang tập trung sản xuất các loại sứ 10, 15, 24, 35, 110 kV phục vụ trong nước và xuất khẩu. Các dự án xây lắp điện miền trung, miền nam và các tỉnh Tây Bắc đều sử dụng sản phẩm sứ cách điện của công ty. Tám tháng đầu năm 2010, Công ty sản xuất gần 2.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu 55 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300 công nhân.
Theo Nhandan