Thứ sáu,  18/06/2021

10/12 ngân hàng ở Hà Nội đạt yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

Theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD) ở Hà Nội đang khẩn trương thực hiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Nghị định 141/2006/NĐ-CP theo lộ trình đã quy định. Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), đến nay trên địa bàn đã có 10/12 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần đạt yêu cầu, hai ngân hàng còn lại cho biết sẽ cố gắng bảo đảm đủ tỷ lệ vào thời điểm ngày 1-10.Hà Nội có 117 TCTD là pháp nhân đầy đủ thuộc đối tượng thực hiện Nghị định 141. Hiện nay có 6/12 NHTMCP đủ mức vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Các NHTM cổ phần trong diện phải bổ sung vốn điều lệ đến nay đều đã được Thống đốc NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ. Đối với các công ty tài chính cổ phần, chỉ còn 2/7 công ty chưa đủ mức vốn pháp định tối thiểu 500 tỷ đồng, tuy nhiên hai công ty này đến nay cũng đã trình đầy đủ hồ sơ về phương án tăng vốn điều lệ, có khả năng bảo đảm đúng lộ trình theo quy định. Bên cạnh đó, 98/98 quỹ...

Theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD) ở Hà Nội đang khẩn trương thực hiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Nghị định 141/2006/NĐ-CP theo lộ trình đã quy định. Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), đến nay trên địa bàn đã có 10/12 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần đạt yêu cầu, hai ngân hàng còn lại cho biết sẽ cố gắng bảo đảm đủ tỷ lệ vào thời điểm ngày 1-10.

Hà Nội có 117 TCTD là pháp nhân đầy đủ thuộc đối tượng thực hiện Nghị định 141. Hiện nay có 6/12 NHTMCP đủ mức vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Các NHTM cổ phần trong diện phải bổ sung vốn điều lệ đến nay đều đã được Thống đốc NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ. Đối với các công ty tài chính cổ phần, chỉ còn 2/7 công ty chưa đủ mức vốn pháp định tối thiểu 500 tỷ đồng, tuy nhiên hai công ty này đến nay cũng đã trình đầy đủ hồ sơ về phương án tăng vốn điều lệ, có khả năng bảo đảm đúng lộ trình theo quy định. Bên cạnh đó, 98/98 quỹ tín dụng nhân dân đều bảo đảm đủ và vượt mức vốn pháp định 100 triệu đồng. Các TCTD Hà Nội chưa đủ mức vốn pháp định đều có kế hoạch tăng vốn điều lệ để bảo đảm mức theo Nghị định 141. Cho đến thời điểm này, có thể nói phương án tăng vốn điều lệ của các TCTD cổ phần ở Hà Nội đều có tính khả thi, bảo đảm theo quy định của Nghị định 141.
Theo Nhandan