Thứ sáu,  18/06/2021

Ban triển khai TABMIS tập huấn chế độ kế toán nhà nước

LSO-Ngày 27/9/2010, Ban Triển khai dự án TABMIS, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS tại hội trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh. Các học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ kho bạc của 5 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang và Lạng Sơn.Dự án TABMIS là hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp, hệ thống kế toán máy tính, thực hiện ghi chép xử lý và quản lý dữ liệu tập trung... nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách của các cơ quan quản lý, cơ quan tài chính các cấp. Dự án sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh trong quý tới. Đây là đợt tập huấn đầu tiên về chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, diễn ra trong thời gian 2 ngày. Các học viên đã được nghe giới thiệu về các văn bản cần nghiên cứu liên quan đến chế độ kế toán nhà nước- TABMIS, được truyền tải những kiến thức về nghiệp vụ kế toán kho bạc, cụ...

LSO-Ngày 27/9/2010, Ban Triển khai dự án TABMIS, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS tại hội trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh.
Các học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ kho bạc của 5 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang và Lạng Sơn.
Dự án TABMIS là hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp, hệ thống kế toán máy tính, thực hiện ghi chép xử lý và quản lý dữ liệu tập trung… nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách của các cơ quan quản lý, cơ quan tài chính các cấp. Dự án sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh trong quý tới. Đây là đợt tập huấn đầu tiên về chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, diễn ra trong thời gian 2 ngày. Các học viên đã được nghe giới thiệu về các văn bản cần nghiên cứu liên quan đến chế độ kế toán nhà nước- TABMIS, được truyền tải những kiến thức về nghiệp vụ kế toán kho bạc, cụ thể như: tổng quan về quy trình ngân sách, quy trình quản lý dự toán, phương pháp kế toán dự toán, phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ… các quy trình nghiệp vụ kế toán để thực hiện TABMIS.
Sau lớp tập huấn này, trong 2 ngày 30/9 và ngày 1/10/2010, Ban Triển khai sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kế toán đợt II cho cán bộ kho bạc để triển khai thành công dự án.

Lâm Như