Thứ tư,  23/06/2021

Xuất khẩu thủy sản vượt ngưỡng ba tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản đã vượt ngưỡng ba tỷ USD với hơn 843 nghìn tấn thủy sản các loại, so cùng kỳ năm 2009 tăng 12% về lượng và 15% về giá trị.Trong đó, tôm giữ vị trí số 1 trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu (chiếm 39% tỷ trọng) với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,17 tỷ USD, tăng lần lượt 14% và 20% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cá tra tăng 2,7% so cùng kỳ, đạt 894 triệu USD. Tiếp theo là cá ngừ, giá trị xuất khẩu đạt gần 200 triệu...

Xuất khẩu thủy sản đã vượt ngưỡng ba tỷ USD với hơn 843 nghìn tấn thủy sản các loại, so cùng kỳ năm 2009 tăng 12% về lượng và 15% về giá trị.

Trong đó, tôm giữ vị trí số 1 trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu (chiếm 39% tỷ trọng) với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,17 tỷ USD, tăng lần lượt 14% và 20% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cá tra tăng 2,7% so cùng kỳ, đạt 894 triệu USD. Tiếp theo là cá ngừ, giá trị xuất khẩu đạt gần 200 triệu USD.
Theo Nhandan