Thứ sáu,  18/06/2021

Ðầu tư 320 tỷ đồng nâng cao chất lượng nước sinh hoạt

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Đề án quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2010 - 2020.Hiện nay, tỷ lệ dân nông thôn được tiếp cận nước sinh hoạt là 79%, nhưng mới chỉ có khoảng 40% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế. Với tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, giai đoạn này, đề án tập trung cho các dự án quản lý chất lượng nước sinh hoạt, kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng, trong đó sẽ xây dựng thí điểm tám phòng thí nghiệm phân tích chất lượng nước tại tám vùng sinh...

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Đề án quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2010 – 2020.

Hiện nay, tỷ lệ dân nông thôn được tiếp cận nước sinh hoạt là 79%, nhưng mới chỉ có khoảng 40% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế. Với tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, giai đoạn này, đề án tập trung cho các dự án quản lý chất lượng nước sinh hoạt, kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng, trong đó sẽ xây dựng thí điểm tám phòng thí nghiệm phân tích chất lượng nước tại tám vùng sinh thái.
Theo Nhandan