Thứ ba,  27/07/2021

Thuế Bắc Sơn: Đổi mới từ cơ sở để tăng thu

LSO-Năm 2010, huyện Bắc Sơn được HĐND tỉnh giao thu 20 tỷ đồng, so với huyện đây là một con số khá lớn. Để hoàn thành dự toán trên giao, Chi cục Thuế Bắc Sơn đã đổi mới toàn diện từ cơ sở để tăng thu. Ngay sau khi được giao chỉ tiêu ngân sách, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành vượt dự toán từ 5 đến 10%. Tuy nhiên là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp địa phương kinh doanh còn kém hiệu quả, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn không nhiều vì vậy thu là việc khó. Chi cục xác định phải bắt đầu bằng nội lực và nội lực đó chính là quá trình đổi mới công tác thu từ cơ sở. Với địa bàn huyện Bắc Sơn, một trong những thế mạnh là cây công nghiệp ngắn ngày, mỗi năm ước thu về cho huyện khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên để thu khoản thuế này khá khó khăn vì đa phần số thu phải thông qua các hoạt động thương mại, dịch vụ khác nên muốn thu đúng, thu đủ, sát...

LSO-Năm 2010, huyện Bắc Sơn được HĐND tỉnh giao thu 20 tỷ đồng, so với huyện đây là một con số khá lớn. Để hoàn thành dự toán trên giao, Chi cục Thuế Bắc Sơn đã đổi mới toàn diện từ cơ sở để tăng thu.
Ngay sau khi được giao chỉ tiêu ngân sách, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành vượt dự toán từ 5 đến 10%. Tuy nhiên là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp địa phương kinh doanh còn kém hiệu quả, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn không nhiều vì vậy thu là việc khó. Chi cục xác định phải bắt đầu bằng nội lực và nội lực đó chính là quá trình đổi mới công tác thu từ cơ sở. Với địa bàn huyện Bắc Sơn, một trong những thế mạnh là cây công nghiệp ngắn ngày, mỗi năm ước thu về cho huyện khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên để thu khoản thuế này khá khó khăn vì đa phần số thu phải thông qua các hoạt động thương mại, dịch vụ khác nên muốn thu đúng, thu đủ, sát với tình hình, không còn cách nào khác cán bộ thuế phải nắm cơ sở không để bỏ sót, lọt nguồn thu, tăng cường thu các khoản phát sinh, vãng lai, thu khác ngân sách…
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng gian lận thương mại Ảnh: Phan Cầu
Qua đó Chi cục Thuế đã liên tục thực hiện đối thoại với doanh nghiệp, với người nộp thuế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm tăng thu. Để tăng hiệu quả, bộ phận tuyên truyền vẫn là khâu then chốt trong thực thiện quản lý theo chức năng, tập trung quán triệt tuyên truyền đến từng tổ, đội thuế xã, uỷ nhiệm thu nhằm làm cho các cán bộ nắm sâu sắc chính sách thuế. Mục tiêu mỗi uỷ nhiệm thu, nỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên về thuế. Tuyên tuyền trực tiếp, Chi cục phối kết hợp với Đài Truyền thanh huyện phát hàng chục buổi về chính sách thuế, phát tờ rơi tuyên truyền cho hàng trăm hộ kinh doanh, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Thanh tra, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, đôn đốc, tư vấn qua điện thoại hàng trăm lần cho người nộp thuế. Từ những vướng mắc nhỏ đã được giải quyết nên việc thu thuế đã đi vào nền nếp. Thực hiện Luật Quản lý thuế, Chi cục đã trực tiếp cập nhật các phần mềm quản lý, hướng dẫn người kinh doanh tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Người nộp thuế thoát hẳn quan niệm bị quản lý, đã rất tích cực cùng cán bộ thuế làm nghĩa vụ với nhà nước. Nhấn mạnh đổi mới tác phong lề lối làm việc tại cơ sở, các cán bộ uỷ nhiệm thu, đội thuế xã đã tích cực vận động thực hiện nhanh gọn các phần ưu đãi trích trả phần trăm nên đã khuyến khích người nộp, người thu tự giác cao trong thu nộp.
Tính đến nay, cùng với sự phát triển của hạ tầng cơ sở, các hộ kinh doanh, kinh doanh vãng lai ở Bắc Sơn không ngừng tăng, so với cùng thời điểm năm trước đã tăng gần 5%, số thuế bình quân tăng trên 4%, tất cả những phát sinh từ cơ sở đều được cán bộ thuế cập nhật, nắm vững và không bỏ sót, lọt nguồn thu. Cùng với đó, những khoản thu gián tiếp đã được các cán bộ cơ sở đôn đốc kiểm tra, đã tránh được những sai sót, tạo điều kiện cho cán bộ thuế cơ sở tập trung vào sâu chuyên môn. So với tình hình chung của cả tỉnh, việc thu nội địa rất khó khăn, mặc dù vậy nhưng nhờ chủ động đổi mới quản lý từ cơ sở nên thu ngân sách toàn huyện vẫn khá khả quan do tận dụng được nguồn thu. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9, Chi cục Thuế Bắc Sơn đã thu đạt gần 14 tỷ đồng, vượt 16,74% so với cùng kỳ, và Chi cục cũng được xếp là một trong những đơn vị hoàn thành dự toán sớm nhất toàn tỉnh.

Để tiếp tục tăng thu, Chi cục Thuế Bắc Sơn vẫn tiếp tục kiểm soát nguồn thu, tiếp tục nhấn mạnh hệ thống công tác thu từ cơ sở, kịp thời thu các khoản phát sinh vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao, xứng đáng là đơn vị nòng cốt trong thu ngân sách trên quê hương cách mạng Bắc Sơn.

Nguyễn Nhật Anh