Thứ bảy,  19/06/2021

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2010 là 6,7%

Ngày 28-9, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) công bố Báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á, trong đó nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2010 từ 6,5% lên 6,7%, đồng thời hạ mức dự báo lạm phát năm 2010 xuống 8,5%.Theo ADB, Việt Nam đã thành công trong quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008 - 2009 sang các chính sách hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định.Báo cáo ghi nhận những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam thực hiện để bình ổn nền kinh tế, góp phần cải thiện dự trữ ngoại hối. Với việc cải thiện tài khoản vốn, cán cân thanh toán tổng thể có thể sẽ chuyển sang mức thặng dư nhỏ trong quý II năm 2010 sau khi liên tục thâm hụt kể từ đầu năm...

Ngày 28-9, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) công bố Báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á, trong đó nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2010 từ 6,5% lên 6,7%, đồng thời hạ mức dự báo lạm phát năm 2010 xuống 8,5%.

Theo ADB, Việt Nam đã thành công trong quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 sang các chính sách hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định.

Báo cáo ghi nhận những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam thực hiện để bình ổn nền kinh tế, góp phần cải thiện dự trữ ngoại hối. Với việc cải thiện tài khoản vốn, cán cân thanh toán tổng thể có thể sẽ chuyển sang mức thặng dư nhỏ trong quý II năm 2010 sau khi liên tục thâm hụt kể từ đầu năm ngoái.
Theo Nhandan