Thứ bảy,  12/06/2021

Kim ngạch xuất khẩu chín tháng đạt 51,5 tỷ USD

Theo Bộ Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 6,1 tỷ USD, giảm 11% so tháng 8. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu chín tháng đầu năm đạt 51,5 tỷ USD, tăng 23,2% so cùng kỳ, trong đó kim ngạch của các nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến đều tăng lần lượt 17,6% và 33,3% do kim ngạch của các mặt hàng chủ lực đều có mức tăng từ 12 đến 30%.Riêng nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm 10% do kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 22,2%.Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 là 7,15 tỷ USD, giảm 1,4% so tháng 8 đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa chín tháng đầu năm đạt 60,08 tỷ USD, tăng 22,7% so cùng kỳ, trong đó kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều tăng, riêng kim ngạch nhập khẩu phân bón, clanh-ke, ô-tô dưới chín chỗ, xe máy giảm. Mức tăng kim ngạch nhập khẩu chín tháng so cùng kỳ thấp hơn mức tăng kim ngạch xuất khẩu nên tình hình xuất nhập khẩu đang diễn biến theo chiều hướng tốt, tỷ lệ nhập...

Theo Bộ Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 6,1 tỷ USD, giảm 11% so tháng 8. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu chín tháng đầu năm đạt 51,5 tỷ USD, tăng 23,2% so cùng kỳ, trong đó kim ngạch của các nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến đều tăng lần lượt 17,6% và 33,3% do kim ngạch của các mặt hàng chủ lực đều có mức tăng từ 12 đến 30%.

Riêng nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm 10% do kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 22,2%.

Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 là 7,15 tỷ USD, giảm 1,4% so tháng 8 đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa chín tháng đầu năm đạt 60,08 tỷ USD, tăng 22,7% so cùng kỳ, trong đó kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều tăng, riêng kim ngạch nhập khẩu phân bón, clanh-ke, ô-tô dưới chín chỗ, xe máy giảm. Mức tăng kim ngạch nhập khẩu chín tháng so cùng kỳ thấp hơn mức tăng kim ngạch xuất khẩu nên tình hình xuất nhập khẩu đang diễn biến theo chiều hướng tốt, tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu liên tục giảm trong một vài tháng trở lại đây và chín tháng đầu năm ở mức 16,66% (thấp hơn mức 17,13% cùng kỳ năm trước).
Theo Nhandan