Thứ sáu,  18/06/2021

Bạc Liêu: Nông dân trúng lớn vụ lúa hè thu

Hiện nay, bà con nông dân tỉnh Bạc Liêu đang thu hoạch rộ vụ lúa hè thu được gần 40.000/56.000 ha, năng suất trung bình đạt từ 5,5-6 tấn/ha. Đây được xem là một trong những vụ lúa hè thu cho năng suất cao, cộng thêm giá lúa thương phẩm trên thị trường ổn định, bà con nông dân rất phấn khởi, nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng để gieo cấy vụ lúa tiếp theo.Hiện tại, giá lúa thương phẩm ở tỉnh này dao động từ 4.500- 5.200 đồng/kg, tăng từ 500- 1.000 đồng/kg so với vụ trước. Theo nhiều hộ nông dân, với giá lúa như hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân còn lãi từ 17- 20 triệu đồng/ha.Đáng mừng là, niềm vui của bà con nông dân được nhân đôi, khi phần lớn diện tích lúa thu hoạch vào thời điểm ít mưa, nên rất thuận tiện trong khâu phơi khô. Nhất là giá lúa đang đứng ở mức khá cao, nông dân bán hết sau khi thu hoạch, không “tích trữ” chờ giá như những vụ trước, nên giảm được một phần chi phí đầu tư…, bà con rất phấn...

Hiện nay, bà con nông dân tỉnh Bạc Liêu đang thu hoạch rộ vụ lúa hè thu được gần 40.000/56.000 ha, năng suất trung bình đạt từ 5,5-6 tấn/ha. Đây được xem là một trong những vụ lúa hè thu cho năng suất cao, cộng thêm giá lúa thương phẩm trên thị trường ổn định, bà con nông dân rất phấn khởi, nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng để gieo cấy vụ lúa tiếp theo.

Hiện tại, giá lúa thương phẩm ở tỉnh này dao động từ 4.500- 5.200 đồng/kg, tăng từ 500- 1.000 đồng/kg so với vụ trước. Theo nhiều hộ nông dân, với giá lúa như hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân còn lãi từ 17- 20 triệu đồng/ha.

Đáng mừng là, niềm vui của bà con nông dân được nhân đôi, khi phần lớn diện tích lúa thu hoạch vào thời điểm ít mưa, nên rất thuận tiện trong khâu phơi khô. Nhất là giá lúa đang đứng ở mức khá cao, nông dân bán hết sau khi thu hoạch, không “tích trữ” chờ giá như những vụ trước, nên giảm được một phần chi phí đầu tư…, bà con rất phấn khởi.
Theo Nhandan