Thứ tư,  23/06/2021

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Tân Thanh

LSO-Hiện nay, UBND huyện Văn Lãng đang thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư tại cửa khẩu Tân Thanh. Tuy nhiên, tiến độ các dự án đều thực hiện chậm và gặp vướng mắc do thiếu quỹ đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Để tạo mặt bằng sạch cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến làm ăn tại cửa khẩu Tân Thanh cũng như tạo quỹ đất tái định cư phục vụ cho các dự án thu hồi đất và tạo chỗ ở cho các hộ bị ảnh hưởng. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng khu tái định cư Tân Thanh có diện tích 3,37ha tạo chỗ ở khoảng 180 hộ gia đình, mỗi lô đất có diện tích từ 75 đến 80m2. Được biết, hiện có 7/23 đơn vị được UBND tỉnh giao đất tại khu cửa khẩu Tân Thanh nhưng chưa triển khai đầu tư do vuớng về giải phóng mặt...

LSO-Hiện nay, UBND huyện Văn Lãng đang thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư tại cửa khẩu Tân Thanh.
Tuy nhiên, tiến độ các dự án đều thực hiện chậm và gặp vướng mắc do thiếu quỹ đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Để tạo mặt bằng sạch cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến làm ăn tại cửa khẩu Tân Thanh cũng như tạo quỹ đất tái định cư phục vụ cho các dự án thu hồi đất và tạo chỗ ở cho các hộ bị ảnh hưởng. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng khu tái định cư Tân Thanh có diện tích 3,37ha tạo chỗ ở khoảng 180 hộ gia đình, mỗi lô đất có diện tích từ 75 đến 80m2. Được biết, hiện có 7/23 đơn vị được UBND tỉnh giao đất tại khu cửa khẩu Tân Thanh nhưng chưa triển khai đầu tư do vuớng về giải phóng mặt bằng.

Công Quân