Thứ sáu,  25/06/2021

Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án

LSO-Trong 9 tháng đầu năm 2010, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 9 dự án của các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.350 tỷ đồng. Trong đó, có dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô DRAGON với số vốn đăng ký đầu tư là 950 tỷ đồng, các dự án được phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố gồm: 2 dự án ở huyện Văn Lãng, 2 dự án tại huyện Cao Lộc, 3 dự án tại thành phố Lạng Sơn, 1 dự án ở khu cửa khẩu Chi Ma và 1 dự án tại khu công nghiệp Đồng Bành. Đồng thời, Ban cũng thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh là trên 1.500 tỷ...

LSO-Trong 9 tháng đầu năm 2010, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 9 dự án của các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.350 tỷ đồng.
Trong đó, có dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô DRAGON với số vốn đăng ký đầu tư là 950 tỷ đồng, các dự án được phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố gồm: 2 dự án ở huyện Văn Lãng, 2 dự án tại huyện Cao Lộc, 3 dự án tại thành phố Lạng Sơn, 1 dự án ở khu cửa khẩu Chi Ma và 1 dự án tại khu công nghiệp Đồng Bành. Đồng thời, Ban cũng thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh là trên 1.500 tỷ đồng.

Công Quân