Thứ sáu,  18/06/2021

Khánh thành tổng kho hóa chất lớn nhất Trung Bộ

Tổng mức đầu tư giai đoạn I của dự án gần 40 tỷ đồng.Ngày 2/10, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC) đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn I công trình Tổng kho hóa chất và triển khai giai đoạn II dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột biến tính. Tổng kho hóa chất được xây dựng tại Phân khu Công nghiệp Sài Gòn Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất) ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Tổng mức đầu tư giai đoạn I của dự án gần 40 tỷ đồng. Đây sẽ là một đơn vị cung cấp hóa chất chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung.Giai đoạn I của dự án có tổng kho hóa chất và các công trình hạ tầng và phụ trợ. Tổng kho hóa chất chuyên dụng được thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo tiêu chuẩn quốc tế ASMT gồm ba kho chứa với tổng diện tích 5.400m2. Tổng kho có khả năng tồn chứa từ 20.000 đến 50.000 tấn hóa chất; hệ thống đường bãi diện tích 9.500m2...Hệ thống Tổng kho...

Tổng mức đầu tư giai đoạn I của dự án gần 40 tỷ đồng.

Ngày 2/10, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC) đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn I công trình Tổng kho hóa chất và triển khai giai đoạn II dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột biến tính.

Tổng kho hóa chất được xây dựng tại Phân khu Công nghiệp Sài Gòn Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất) ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng mức đầu tư giai đoạn I của dự án gần 40 tỷ đồng. Đây sẽ là một đơn vị cung cấp hóa chất chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung.

Giai đoạn I của dự án có tổng kho hóa chất và các công trình hạ tầng và phụ trợ. Tổng kho hóa chất chuyên dụng được thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo tiêu chuẩn quốc tế ASMT gồm ba kho chứa với tổng diện tích 5.400m2. Tổng kho có khả năng tồn chứa từ 20.000 đến 50.000 tấn hóa chất; hệ thống đường bãi diện tích 9.500m2…

Hệ thống Tổng kho hóa chất đảm bảo tàng chứa an toàn các loại hóa chất từ 9-12 tháng, đáp ứng tốt nhu cầu về hóa chất cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các nhà máy, xí nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất, khu vực miền Trung cũng như trong cả nước.

Ngay sau khi khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn I, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí đang khẩn trương triển khai giai đoạn II của dự án: xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột biến tính; đầu tư dây chuyền xử lý chất thải rắn từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất…Dự kiến đến cuối năm 2011 nhà máy sản xuất tinh bột biến tính chính thức đi vào hoạt động.

Theo Nhandan