Thứ bảy,  19/06/2021

Sản xuất nông nghiệp: Bước tăng trưởng nhảy vọt

LSO-Kết thúc năm 2009, tăng trưởng nông nghiệp là 5,04%, đạt so với kế hoạch đề ra, thì trong 9 tháng đầu năm 2010, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có tốc độ tăng trưởng “phi mã” với con số 5,15%.Con số ấn tượng này đã hoàn toàn phản ánh đúng thực tế tình hình sản xuất nông lâm nghiệp trong năm nay. Như đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá: Thuận lợi nhất của nông nghiệp Lạng Sơn cho đến thời điểm này là mưa thuận, gió hòa. Chiếm xấp xỉ 40% trong cơ cấu GDP của toàn tỉnh, bước nhảy vọt về tăng trưởng của ngành kinh tế nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đến tăng trưởng chung. Tuy “mưa thuận, gió hòa”, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định nhất đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp, bởi trên thực tế, ngay khi bước vào vụ sản xuất đông xuân 2010, Lạng Sơn đã gặp phải khá nhiều khó khăn do hạn hán. Trong thời gian vừa qua, yếu tố con người được đánh giá cao, góp phần quan trọng vào sự phát...

LSO-Kết thúc năm 2009, tăng trưởng nông nghiệp là 5,04%, đạt so với kế hoạch đề ra, thì trong 9 tháng đầu năm 2010, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có tốc độ tăng trưởng “phi mã” với con số 5,15%.
Con số ấn tượng này đã hoàn toàn phản ánh đúng thực tế tình hình sản xuất nông lâm nghiệp trong năm nay. Như đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá: Thuận lợi nhất của nông nghiệp Lạng Sơn cho đến thời điểm này là mưa thuận, gió hòa. Chiếm xấp xỉ 40% trong cơ cấu GDP của toàn tỉnh, bước nhảy vọt về tăng trưởng của ngành kinh tế nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đến tăng trưởng chung. Tuy “mưa thuận, gió hòa”, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định nhất đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp, bởi trên thực tế, ngay khi bước vào vụ sản xuất đông xuân 2010, Lạng Sơn đã gặp phải khá nhiều khó khăn do hạn hán. Trong thời gian vừa qua, yếu tố con người được đánh giá cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và đây cũng là một trong những tín hiệu đáng mừng cho thấy nông nghiệp Lạng Sơn đã và đang có những bước phát triển về chiều sâu với sự chủ động của các cơ quan chuyên môn và nông dân trong toàn tỉnh.
Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp cung ứng phân bón cho nông dân
Ngay từ đầu năm, ngoài việc điều tiết nước tưới một cách hợp lý, các đơn vị thủy lợi đã bắt tay ngay vào tu sửa, nâng cấp các công trình trọng điểm. Qua đó nâng tổng diện tích tưới chủ động cho diện tích vụ xuân lên đến trên 26.000 ha; diện tích tưới cho lúa mùa đạt 26.697 ha. Cùng với đó, nhân dân các địa phương trong toàn tỉnh đã đóng góp trên 76 vạn ngày công, kết hợp với trên 1.000 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh làm thủy lợi nhỏ. Nỗi lo về hạn hán đầu vụ nhanh chóng qua đi. Ngay lúc này, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng vật tư cho sản xuất được đồng loạt triển khai. Đã có 1.478 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ được tổ chức với trên 49 vạn lượt nông dân tham gia; hàng trăm tấn giống, thuốc bảo vệ thực vật và trên 24 vạn tấn phân bón các loại đảm bảo về chất lượng, bình ổn về giá cả đã được các đơn vị cung ứng cho người nông dân từ đầu năm đến nay. Có thể khẳng định, chuyển giao khoa học kỹ thuật được tiến hành thường xuyên và liên tục trong những năm qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của người nông dân. Trong chăn nuôi, tuy một số dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, tai xanh xuất hiện nhưng cũng đã bị khống chế, chăn nuôi tiếp tục phát triển với quy mô ngày càng lớn hơn, an toàn hơn, tính chất hàng hóa thể hiện rõ ràng hơn. Công tác khuyến ngư, trồng rừng cũng khẩn trương được triển khai và cho đến thời điểm này, vượt qua các khó khăn khách quan, chủ quan, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp đều đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Đến nay, theo dự ước của cơ quan chuyên môn, tổng diện tích gieo trồng cả năm của toàn tỉnh sẽ đạt 99.805 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Về cơ cấu, cây lương thực, cây thực phẩm và các loại cây hàng năm giảm xuống, trong khi đó diện tích cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao tăng tới 29,4% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy chuyển dịch trong trồng trọt đang có xu hướng tích cực, diện tích cây lương thực tuy có giảm nhưng với sự đổi mới về giống, phương pháp canh tác, sản lượng lương thực cả năm ước đạt trên 291.000 tấn, vượt 11,12% so với kế hoạch.
Sự phát triển vượt bậc của sản xuất nông nghiệp mà minh chứng cụ thể là bước nhảy vọt về tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2010 đã khẳng định những bước đi đúng hướng và có hiệu quả của Lạng Sơn trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã khẳng định: Phát triển nông lâm nghiệp toàn diện, chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Với sự phát triển đang đi dần vào chiều sâu, con số tăng trưởng có bước nhảy vọt, cùng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm của người nông dân trong toàn tỉnh, tin rằng sản xuất nông lâm nghiệp sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, trực tiếp nâng cao đời sống cho người nông dân và đổi mới khu vực nông thôn.

Lê Minh