Thứ ba,  22/06/2021

Các tổ chức tín dụng phải báo cáo cho vay ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước hôm nay 4-10 yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ.Cụ thể, để phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ theo mẫu. Báo cáo phải gửi về Ngân hàng Nhà nước vào ngày 10 liền kề sau tháng. Các tổ chức tín dụng cũng phải xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong quý 4-2010 và quý 1-2011. Báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 15-10-2010.Trước đó, trung tuần tháng 6-2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản với sáu yêu cầu cụ thể đối với các tổ chức tín dụng nhằm kiểm soát quy mô và tốc độ tăng dư nợ cho vay ngoại tệ của các tổ chức này ở mức hợp lý, phù hợp với khả năng huy động vốn, yêu cầu quản lý nhập siêu theo chỉ đạo của Chính phủ....

Ngân hàng Nhà nước hôm nay 4-10 yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ.

Cụ thể, để phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ theo mẫu. Báo cáo phải gửi về Ngân hàng Nhà nước vào ngày 10 liền kề sau tháng. Các tổ chức tín dụng cũng phải xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong quý 4-2010 và quý 1-2011. Báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 15-10-2010.

Trước đó, trung tuần tháng 6-2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản với sáu yêu cầu cụ thể đối với các tổ chức tín dụng nhằm kiểm soát quy mô và tốc độ tăng dư nợ cho vay ngoại tệ của các tổ chức này ở mức hợp lý, phù hợp với khả năng huy động vốn, yêu cầu quản lý nhập siêu theo chỉ đạo của Chính phủ. Những yêu cầu trên được đưa ra khi tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ đã tăng mạnh trong những tháng đầu năm đến nay.

Theo ý kiến của một số chuyên gia trong thời gian qua cho rằng, với tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao, áp lực trả nợ có thể tác động bất lợi tới nhu cầu ngoại tệ trong thời gian tới.
Theo Nhandan