Thứ hai,  21/06/2021

Chính phủ yêu cầu công khai giá thành sản xuất điện

Một trong những trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 là tăng cường kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng. Đồng thời, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải công khai giá thành sản xuất điện. Chính phủ yêu cầu trước ngày 11/10/2010, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường những tháng cuối năm 2010.Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2010 cao hơn dự toán, kết hợp với việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả để giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống mức 5,95% GDP; chủ động điều hòa, sử dụng ngân sách nhà nước để bảo đảm các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn.Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý đăng ký, kê khai thuế; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các...

Một trong những trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 là tăng cường kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng. Đồng thời, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải công khai giá thành sản xuất điện.Chính phủ yêu cầu trước ngày 11/10/2010, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường những tháng cuối năm 2010.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2010 cao hơn dự toán, kết hợp với việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả để giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống mức 5,95% GDP; chủ động điều hòa, sử dụng ngân sách nhà nước để bảo đảm các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý đăng ký, kê khai thuế; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hải quan, tạo điều kiện thông thoáng, góp phần giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo biện pháp phát huy hết công suất các nhà máy điện hiện có, điều tiết nguồn cung cấp điện, hạn chế tình trạng cắt điện, bảo đảm từng bước cân đối nguồn điện cả trước mắt và lâu dài; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm điện cả trong sản xuất và tiêu dùng.

Đặc biệt, giám sát có hiệu quả các nội dung có liên quan đến giá điện như giá bán điện của các nhà máy, cơ sở sản xuất điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công khai, minh bạch giá thành sản xuất điện.

Trên cơ sở đó, tham mưu với Chính phủ để có sự điều hành giá điện hợp lý theo cơ chế thị trường; trong đó nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ giá điện đối với đối tượng người thu nhập thấp, người nghèo…

Theo Vnmedia