Thứ sáu,  25/06/2021

Trung tâm Khuyến nông: Tổ chức tập huấn tìm hiểu thị trường

LSO-Nhằm nâng cao kiến thức cho khuyến nông viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu khuyến nông trong thời kỳ mới, từ ngày 4-8/10/2010, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn về tìm hiểu thông tin thị trường cơ bản cho 60 học viên là nhân viên khuyến nông cơ sở của 6 huyện là Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Đình Lập, Lộc Bình.Tập huấn về thị trường cơ bản cho các nhân viên khuyến nông cơ sởTrong khóa tập huấn, các nhân viên khuyến nông sẽ được tiếp cận với các kiến thức mới về tìm hiểu thị trường, các kỹ năng về phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng đối với nông sản hàng hóa; các hoạt động tham gia vào vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ; xúc tiến tiêu thụ nông sản hàng hóa…Thông qua đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông về thị trường cơ bản, từ đó có những khuyến cáo, định hướng cho người nông dân phát triển sản xuất hàng hóa gắn liền với thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị của sản phẩm hàng...

LSO-Nhằm nâng cao kiến thức cho khuyến nông viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu khuyến nông trong thời kỳ mới, từ ngày 4-8/10/2010, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn về tìm hiểu thông tin thị trường cơ bản cho 60 học viên là nhân viên khuyến nông cơ sở của 6 huyện là Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Đình Lập, Lộc Bình.
Tập huấn về thị trường cơ bản cho các nhân viên khuyến nông cơ sở
Trong khóa tập huấn, các nhân viên khuyến nông sẽ được tiếp cận với các kiến thức mới về tìm hiểu thị trường, các kỹ năng về phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng đối với nông sản hàng hóa; các hoạt động tham gia vào vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ; xúc tiến tiêu thụ nông sản hàng hóa…Thông qua đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông về thị trường cơ bản, từ đó có những khuyến cáo, định hướng cho người nông dân phát triển sản xuất hàng hóa gắn liền với thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hóa. Dự kiến trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục tổ chức thêm các lớp tập huấn về thị trường, đồng thời đối tượng tham gia khóa tập huấn cũng sẽ được mở rộng.

Lê Minh