Thứ ba,  15/06/2021

Đác Nông: 250ha rừng bị tàn phá

Ngày 5-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông cho biết: Từ đầu năm đến nay qua công tác kiểm tra, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện 41 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng nhưng đã buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ để rừng bị phá với diện tích hơn 250 ha, nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.Trong số các đơn vị, doanh nghiệp để mất rừng được phát hiện thì Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín có diện tích rừng bị phá nhiều nhất lên tới 51,93 ha; kế đến là Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú 24,53 ha; Nông lâm trường cao su Tuy Đức 18,02 ha; Công ty Vĩnh An 16,81 ha; Công ty lâm nghiệp Đác Song 10,34 ha; Công ty lâm nghiệp Quảng Đức 9,07 ha; Công ty TNHH một thành viên Trường Xuân 7,31 ha; Công ty TNHH Đỉnh Nghệ 6,82 ha…Qua theo dõi, phân tích của Chi cục kiểm lâm cho thấy: đối tượng phá rừng là dân di cư tự do phá hơn 23 ha, người dân...

Ngày 5-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông cho biết: Từ đầu năm đến nay qua công tác kiểm tra, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện 41 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng nhưng đã buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ để rừng bị phá với diện tích hơn 250 ha, nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Trong số các đơn vị, doanh nghiệp để mất rừng được phát hiện thì Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín có diện tích rừng bị phá nhiều nhất lên tới 51,93 ha; kế đến là Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú 24,53 ha; Nông lâm trường cao su Tuy Đức 18,02 ha; Công ty Vĩnh An 16,81 ha; Công ty lâm nghiệp Đác Song 10,34 ha; Công ty lâm nghiệp Quảng Đức 9,07 ha; Công ty TNHH một thành viên Trường Xuân 7,31 ha; Công ty TNHH Đỉnh Nghệ 6,82 ha…

Qua theo dõi, phân tích của Chi cục kiểm lâm cho thấy: đối tượng phá rừng là dân di cư tự do phá hơn 23 ha, người dân tại chỗ phá hơn 118 ha và các đối tượng khác phá hơn 102 ha… chủ yếu là để lấy đất sản xuất, nhưng các đơn vị, doanh nghiệp không phát hiện được và cũng không có biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, với diện tích 250 ha rừng tự nhiên bị phá trái phép nêu trên chỉ là số liệu kiểm tra lập biên bản nên thống kê được, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều do chưa thống kê được và do các chủ rừng không báo cáo.
Theo Nhandan