Thứ năm,  24/06/2021

Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tại nhiều ngân hàng

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong quý III của Tổng thanh tra Chính phủ, vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm tại các ngân hàng. Ngoài ra rất nhiều vụ sai phạm khác được Thanh tra Chính phủ phát hiện và đề nghị xử lý.Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng đã không tuân thủ thực hiện chương trình cho vay có hỗ trợ lãi suất. Thanh tra Chính phủ đã thanh tra tại 5 ngân hàng thì cả 5 đều có sai phạm trọng việc xác định đối tượng, thời gian, phạm vi được hỗ trợ. Cũng trong quý III năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 17 kết luận thanh tra (trong đó 12 cuộc đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ). Hiện còn tiếp tục xây dựng báo cáo và hoàn chỉnh kết luận 12 cuộc thanh tra, tiếp tục tiến hành 07 cuộc thanh tra. Tổng hợp từ 12 kết luận thanh tra đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đã phát hiện tổng sai phạm hơn 290 tỷ triệu...

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong quý III của Tổng thanh tra Chính phủ, vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm tại các ngân hàng. Ngoài ra rất nhiều vụ sai phạm khác được Thanh tra Chính phủ phát hiện và đề nghị xử lý.

Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng đã không tuân thủ thực hiện chương trình cho vay có hỗ trợ lãi suất. Thanh tra Chính phủ đã thanh tra tại 5 ngân hàng thì cả 5 đều có sai phạm trọng việc xác định đối tượng, thời gian, phạm vi được hỗ trợ.

Cũng trong quý III năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 17 kết luận thanh tra (trong đó 12 cuộc đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ). Hiện còn tiếp tục xây dựng báo cáo và hoàn chỉnh kết luận 12 cuộc thanh tra, tiếp tục tiến hành 07 cuộc thanh tra.

Tổng hợp từ 12 kết luận thanh tra đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đã phát hiện tổng sai phạm hơn 290 tỷ triệu đồng, 406 ha đất, hơn 3.200 ha rừng (chuyển từ rừng phòng hộ thành rừng sản xuất).

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi hơn 46 tỷ đồng, kiến nghị xuất toán và giảm trừ khi thanh quyết toán trên 39 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý số đất và đất rừng sai phạm trên.

Cũng theo báo cáo, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 1.566 cuộc thanh tra, đến nay đã kết thúc 1.144 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm là gần hơn 283 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 204 tỷ đồng…,kiến nghị xử lý hành chính đối với 80 tập thể, 265 cá nhân, chuyển hồ sơ cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 05 vụ việc và 09 cá nhân.

Theo Vnmedia