Thứ sáu,  25/06/2021

Tràng Định: Gần 11 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ vay vốn

LSO-Nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, trong 9 tháng đầu năm 2010, Hội LHPN huyện Tràng Định đã tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn để phát triển kinh tế gia đình được 10,997 tỷ đồng với 188 hộ hội viên được vay; nâng tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội lên gần 38 tỷ đồng với 156 tổ vay vốn, 362 hộ được vay.Từ nguồn vốn này, các chị em phụ nữ đã đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ có hiệu quả và trả lãi đúng hạn. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện còn 293 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Cùng với việc tăng cường tín chấp vay vốn, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ", phấn đấu giúp đỡ 90 hộ thoát nghèo trong năm...

LSO-Nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, trong 9 tháng đầu năm 2010, Hội LHPN huyện Tràng Định đã tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn để phát triển kinh tế gia đình được 10,997 tỷ đồng với 188 hộ hội viên được vay; nâng tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội lên gần 38 tỷ đồng với 156 tổ vay vốn, 362 hộ được vay.
Từ nguồn vốn này, các chị em phụ nữ đã đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ có hiệu quả và trả lãi đúng hạn. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện còn 293 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Cùng với việc tăng cường tín chấp vay vốn, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”, phấn đấu giúp đỡ 90 hộ thoát nghèo trong năm 2010.

Bảo Vy