Thứ năm,  24/06/2021

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải tại Công ty than Na Dương

LSO-Thực hiện chương trình công tác, ngày 05/10/2010, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất, bãi đổ thải, khu xử lý nước thải và phân xưởng sàng tuyển tại Công ty TNNH một thành viên than Na Dương, huyện Lộc Bình.Dự án mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải của Công ty TNHH một thành viên than Na Dương được triển khai từ quý I năm 2010 trên địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, với tổng số hộ thực hiện đo đạc kiểm đếm là 205 hộ và 4 tổ chức. Đến nay, huyện Lộc Bình đã tổ chức kiểm đếm, ký biên bản được 183 hộ, 4 tổ chức, số hộ không ký biên bản 18 hộ và không hợp tác kiểm kê, đo đạc 4 hộ, tuy nhiên công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư vẫn chưa thực hiện được do gặp nhiều vướng mắc xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Sau khi thảo luận, nghe ý kiến,...

LSO-Thực hiện chương trình công tác, ngày 05/10/2010, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất, bãi đổ thải, khu xử lý nước thải và phân xưởng sàng tuyển tại Công ty TNNH một thành viên than Na Dương, huyện Lộc Bình.
Dự án mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải của Công ty TNHH một thành viên than Na Dương được triển khai từ quý I năm 2010 trên địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, với tổng số hộ thực hiện đo đạc kiểm đếm là 205 hộ và 4 tổ chức. Đến nay, huyện Lộc Bình đã tổ chức kiểm đếm, ký biên bản được 183 hộ, 4 tổ chức, số hộ không ký biên bản 18 hộ và không hợp tác kiểm kê, đo đạc 4 hộ, tuy nhiên công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư vẫn chưa thực hiện được do gặp nhiều vướng mắc xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Sau khi thảo luận, nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các cơ quan chuyên môn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, việc mở rộng khai trường khai thác than và quy hoạch bãi đổ thải phục vụ nguyên liệu và xây dựng nhà máy nhiệt điện Na Dương giai đoạn II là dự án nhằm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, do đó cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở phải thống nhất nội dung, phương pháp, tăng cường tuyên truyền tới các hộ dân bị ảnh hưởng, hiểu rõ chủ trương thu hồi đất của tỉnh là phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn. Không những vậy, việc giải phóng mặt bằng phải được thực hiện theo đúng quy định, chế độ hiện hành của nhà nước…Đối với trách nhiệm của chủ đầu tư cần chủ động bố trí đầy đủ nguồn vốn đền bù cho các hộ dân cũng như phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành chi trả cho hộ dân khi có quyết định phê duyệt phương án đền bù của cấp có thẩm quyền.

Công Quân