Thứ sáu,  18/06/2021

Hội Nông dân tỉnh: Khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2010

LSO-Sáng ngày 7/10/2010, tại Hội trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở năm 2010. Dự khai mạc có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường; cùng 116 học viên là cán bộ Hội đến từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.Đ/c Bế Xuân Lập – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc lớp tập huấnTrong thời gian 4 ngày ( từ ngày 7 – 10/10/ 2010), các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Nghị quyết 26 kỳ họp thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác phối hợp bảo vệ môi trường; Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật giao thông đường bộ, chế tài xử phạt, quán triệt một số giải pháp thực hiện ATGT; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiệp vụ quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân;...

LSO-Sáng ngày 7/10/2010, tại Hội trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở năm 2010.
Dự khai mạc có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường; cùng 116 học viên là cán bộ Hội đến từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Bế Xuân Lập – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc lớp tập huấn
Trong thời gian 4 ngày ( từ ngày 7 – 10/10/ 2010), các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Nghị quyết 26 kỳ họp thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác phối hợp bảo vệ môi trường; Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật giao thông đường bộ, chế tài xử phạt, quán triệt một số giải pháp thực hiện ATGT; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiệp vụ quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân; công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội và công tác kiểm tra Hội Nông dân cơ sở.
Thông qua lớp tập huấn, giúp cho cán bộ ở cơ sở có sự thống nhất cao và đồng bộ về nhận thức đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, vận dụng vào điều kiện thực tiễn công tác của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại từng địa phương.

Xuân Hương