Thứ bảy,  12/06/2021

Kim ngạch xuất nhập khẩu sang Mỹ tiếp tục tăng

Hàng dệt may vẫn đứng đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Mỹ, đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12%; tiếp theo là đồ gỗ và nội thất, và giày dép. Hàng dệt may vẫn đứng đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Mỹ, đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12%; tiếp theo là đồ gỗ và nội thất, và giày dép. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu trong 7 tháng, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt giá trị 7,9 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.Tiếp tục đứng trong tốp 5 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ là nông sản, đạt giá trị xuất khẩu 455 triệu USD, tăng 30,7%; thủy sản, đạt giá trị 366 triệu USD, tăng 5,9%.Cũng trong thời gian này, nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Mỹ đạt 9,9 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Ước tính kim ngạch xuất khẩu...

Hàng dệt may vẫn đứng đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Mỹ, đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12%; tiếp theo là đồ gỗ và nội thất, và giày dép.

Hàng dệt may vẫn đứng đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Mỹ, đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12%; tiếp theo là đồ gỗ và nội thất, và giày dép.

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu trong 7 tháng, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt giá trị 7,9 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp tục đứng trong tốp 5 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ là nông sản, đạt giá trị xuất khẩu 455 triệu USD, tăng 30,7%; thủy sản, đạt giá trị 366 triệu USD, tăng 5,9%.

Cũng trong thời gian này, nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Mỹ đạt 9,9 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2010 có thể đạt 14,2 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2009./

Theo Vnmedia