Thứ ba,  22/06/2021

IFC trở thành cổ đông chiến lược của Vietinbank

Ngày 10-10, Ngân hành TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm ngân hàng Thế giới tổ chức ký thỏa thuận hợp tác và đầu tư. Đây là sự kiện nằm trong những hoạt động của Vietinbank chào mừng Thủ đô Hà Nội 1000 năm tuổi.Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, cổ đông chiến lược với IFC là bước đi quan trọng tiếp theo của ngân hàng này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị của mình. Hai bên hiện chưa tiết lộ các chi tiết hợp tác song với lễ ký kết này, IFC chính thức khẳng định trở thành cổ đông chiến lược của Vietinbank.Tính đến hết quý III năm nay, tổng tài sản của Vietinbank đạt 320 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay và đầu tư cho nền kinh tế đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh doanh trong những năm gần đây của Vietinbank đạt từ 20 -...

Ngày 10-10, Ngân hành TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) – thành viên của Nhóm ngân hàng Thế giới tổ chức ký thỏa thuận hợp tác và đầu tư. Đây là sự kiện nằm trong những hoạt động của Vietinbank chào mừng Thủ đô Hà Nội 1000 năm tuổi.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, cổ đông chiến lược với IFC là bước đi quan trọng tiếp theo của ngân hàng này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị của mình. Hai bên hiện chưa tiết lộ các chi tiết hợp tác song với lễ ký kết này, IFC chính thức khẳng định trở thành cổ đông chiến lược của Vietinbank.

Tính đến hết quý III năm nay, tổng tài sản của Vietinbank đạt 320 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay và đầu tư cho nền kinh tế đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh doanh trong những năm gần đây của Vietinbank đạt từ 20 – 30%/năm.

Theo Nhandan