Thứ sáu,  25/06/2021

Phụ nữ Chi Lăng làm kinh tế

LSO-Nhờ bám sát vào các phong trào, chương trình trọng tâm của công tác hội các cấp, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.Mô hình chăn nuôi lợn thịt của hội viên phụ nữ huyện Chi LăngHội LHPN huyện Chi Lăng hiện có 128 chi hội 10.877 hội viên phụ nữ, trong đó số hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Xác định hỗ trợ phụ nữ là chương trình mũi nhọn giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Huyện hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, khai thác các nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến hộ hội viên nghèo, hội viên dân tộc thiểu số. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Theo đó, Hội đã ký với Ngân hàng...

LSO-Nhờ bám sát vào các phong trào, chương trình trọng tâm của công tác hội các cấp, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Mô hình chăn nuôi lợn thịt của hội viên phụ nữ huyện Chi Lăng
Hội LHPN huyện Chi Lăng hiện có 128 chi hội 10.877 hội viên phụ nữ, trong đó số hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Xác định hỗ trợ phụ nữ là chương trình mũi nhọn giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Huyện hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, khai thác các nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến hộ hội viên nghèo, hội viên dân tộc thiểu số. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… Theo đó, Hội đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho 2.520 hội viên vay vốn với tổng số dư nợ trên 35 tỉ đồng. Để các hội viên được vay sử dụng vốn đúng mục đích, hội chú trọng hướng dẫn và quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay. Thêm nữa, Hội LHPN các xã, thị trấn đã phối hợp với khuyến nông viên cơ sở tổ chức các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao KHKT; trong 9 tháng đầu năm 2010, huyện Hội xây dựng được 19 điểm trình diễn với 530 chị đại diện cho hộ gia đình tham gia, điển hình như trồng thử nghiệm giống lúa hương thơm 1, mô hình che phủ ni lông cho cây lạc (xã Bằng Mạc), cây dưa hấu (xã Quan Sơn), gieo thẳng lúa bằng ống sạ hàng (xã Vân An); chuyển giao 85 cuộc tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh… cho hơn 3.000 lượt hội viên phụ nữ. Từ các nguồn hỗ trợ trên cộng với tinh thần sáng tạo, chăm chỉ lao động của chị em đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay, toàn huyện có gần 100 mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn với mức thu nhập từ 1 -2 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các cấp hội trong huyện bằng nhiều hình thức thiết thực như cho mượn cây, con giống, giúp đỡ ngày công lao động, cho vay tiền mặt, trao đổi kinh nghiệm làm ăn… để giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ có điều kiện phát triển kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm nay, Hội đã tổ chức giúp đỡ 652 công lao động, 150 cây ăn quả các loại với tổng trị giá tiền là 21 triệu đồng cho hộ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Hội tiếp tục duy trì 35 chi hội xây dựng mô hình hũ gạo tiết kiệm, lợn ống tiết kiệm, quỹ nhóm tiết kiệm, thu hút gần 1.500 hội viên có số tiền gần 2 tỉ đồng… Bà Hoàng Thị Toàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng cho biết: Cùng với việc nâng cao kiến thức, hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế, Hội phụ nữ huyện đã lồng ghép triển khai phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Cùng với đó, các nhiệm vụ trọng tâm của hội luôn được gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từ đó là động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Bằng những việc làm cụ thể, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã củng cố lòng tin cho cán bộ hội viên, các phong trào hội đã có tác dụng nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Qua đó đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội.

Xuân Hương