Thứ sáu,  18/06/2021

Ông Nguyễn Ngọc Sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin

Chiều 11-10, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin, thay cho Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường hiện đang kiêm nhiệm chức vụ này.Theo dự kiến, ngày 13-10, Tập đoàn Vinashin sẽ công bố quyết định chính thức chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin đối với ông Nguyễn Ngọc Sự và chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Trương Văn Tuyến (đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinashin và được Tập đoàn Vinashin bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều...

Chiều 11-10, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin, thay cho Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường hiện đang kiêm nhiệm chức vụ này.

Theo dự kiến, ngày 13-10, Tập đoàn Vinashin sẽ công bố quyết định chính thức chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin đối với ông Nguyễn Ngọc Sự và chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Trương Văn Tuyến (đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinashin và được Tập đoàn Vinashin bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành).

Theo Nhandan