Thứ sáu,  25/06/2021

Tràng Định 215 tấn xi măng tu sửa công trình thuỷ lợi

LSO-Nhằm đảm bảo điều tiết, cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định đã cấp 215 tấn xi măng cho các xã tu sửa công trình thuỷ lợi trọng điểm, đảm bảo nâng năng lực tưới lên 70% diện tích.Nông dân xã Quốc Khánh - Tràng Định tu sửa mương thủy lợiTừ nguồn xi măng trên, huyện đã kiên cố được 3.788 mét mương, sửa chữa 19 phai đập nhỏ. Cùng đó khai thác nhiều nguồn vốn nâng cấp 3 công trình thuỷ lợi với tổng số tiền đầu tư 605 triệu đồng. Mua máy bơm, và dự trữ xăng dầu để chủ động chống úng, hạn. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, nhân dân đã tham gia 9.350 ngày công, nạo vét 89 km kênh mương, phát quang 125.000 m2, đào đắp 936 m3 đất đá khai thông dòng chảy. Qua đó đã phục vụ tốt công tác tưới tiêu, đảm bảo nước sản xuất trong vụ...

LSO-Nhằm đảm bảo điều tiết, cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định đã cấp 215 tấn xi măng cho các xã tu sửa công trình thuỷ lợi trọng điểm, đảm bảo nâng năng lực tưới lên 70% diện tích.
Nông dân xã Quốc Khánh – Tràng Định tu sửa mương thủy lợi
Từ nguồn xi măng trên, huyện đã kiên cố được 3.788 mét mương, sửa chữa 19 phai đập nhỏ. Cùng đó khai thác nhiều nguồn vốn nâng cấp 3 công trình thuỷ lợi với tổng số tiền đầu tư 605 triệu đồng. Mua máy bơm, và dự trữ xăng dầu để chủ động chống úng, hạn. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, nhân dân đã tham gia 9.350 ngày công, nạo vét 89 km kênh mương, phát quang 125.000 m2, đào đắp 936 m3 đất đá khai thông dòng chảy.
Qua đó đã phục vụ tốt công tác tưới tiêu, đảm bảo nước sản xuất trong vụ mùa.

Nguyễn Nhật Anh