Thứ tư,  23/06/2021

Về việc rút niêm yết cổ phiếu SQC

Trong thời gian qua, việc ngừng sản xuất của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn, có mã số giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội là SQC, đặc biệt thông tin về khả năng rút niêm yết trên thị trường chứng khoán đã gây lo lắng cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ.Trong cuộc họp báo vừa qua, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Trần Triệu Thanh xác nhận, đơn vị bắt đầu giảm sản xuất từ đầu tháng 7, đến nay ngừng hoạt động công đoạn sản xuất xỉ ti-tan, tồn kho hơn 5.000 tấn xỉ này, chưa xuất khẩu, vì thuế suất thuế xuất khẩu cao, 15%, mỗi tấn xỉ xuất khẩu công ty lỗ 57 USD. Lãnh đạo đơn vị đã không thông báo kịp thời tình hình này theo quy định của pháp luật ảnh hưởng hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó công ty sẵn sàng chịu phạt. Mặt khác, tình trạng kinh doanh thua lỗ, ngưng trệ, Hội đồng quản trị có ý định họp cổ đông lấy ý kiến xin rút niêm yết tại Sở giao dịch...

Trong thời gian qua, việc ngừng sản xuất của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn, có mã số giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội là SQC, đặc biệt thông tin về khả năng rút niêm yết trên thị trường chứng khoán đã gây lo lắng cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trong cuộc họp báo vừa qua, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Trần Triệu Thanh xác nhận, đơn vị bắt đầu giảm sản xuất từ đầu tháng 7, đến nay ngừng hoạt động công đoạn sản xuất xỉ ti-tan, tồn kho hơn 5.000 tấn xỉ này, chưa xuất khẩu, vì thuế suất thuế xuất khẩu cao, 15%, mỗi tấn xỉ xuất khẩu công ty lỗ 57 USD. Lãnh đạo đơn vị đã không thông báo kịp thời tình hình này theo quy định của pháp luật ảnh hưởng hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó công ty sẵn sàng chịu phạt. Mặt khác, tình trạng kinh doanh thua lỗ, ngưng trệ, Hội đồng quản trị có ý định họp cổ đông lấy ý kiến xin rút niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Trần Văn Dũng, việc vi phạm quy định thông tin của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn đương nhiên phải xử phạt để bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng theo pháp luật. Đồng thời việc rút niêm yết cũng phải theo quy trình, thủ tục đúng quy định của pháp luật, được sự đồng ý của cổ đông bằng nghị quyết, có đơn đề nghị, thời gian giải quyết và quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

Theo Nhandan