Thứ bảy,  19/06/2021

Ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Những năm gần đây, hàng hóa Việt Nam đã có bước tiến đáng kể về số lượng, chất lượng, vươn lên chiếm lĩnh một phần thị trường trong nước và quốc tế, nhất là một số chủng loại hàng hóa được vinh danh là "Hàng Việt Nam chất lượng cao".Tuy nhiên, hiện nay, hàng hóa Việt Nam vẫn chưa có được 'chỗ đứng' tương xứng ở thị trường trong nước. Nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước hạn chế trong khâu công bố, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện hậu mãi, tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm. Quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và những doanh nghiệp làm ăn chân chính chưa được bảo vệ triệt để. Chính quyền và cơ quan chức năng chưa xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh, lừa dối khách hàng. Vai trò của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam còn 'mờ nhạt'. Thêm vào đó, tâm lý ưa chuộng hàng ngoại còn phổ biến trong một bộ phận nhân dân, thậm chí là ở các...
Những năm gần đây, hàng hóa Việt Nam đã có bước tiến đáng kể về số lượng, chất lượng, vươn lên chiếm lĩnh một phần thị trường trong nước và quốc tế, nhất là một số chủng loại hàng hóa được vinh danh là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Tuy nhiên, hiện nay, hàng hóa Việt Nam vẫn chưa có được &#39chỗ đứng&#39 tương xứng ở thị trường trong nước. Nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước hạn chế trong khâu công bố, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện hậu mãi, tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm. Quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và những doanh nghiệp làm ăn chân chính chưa được bảo vệ triệt để. Chính quyền và cơ quan chức năng chưa xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh, lừa dối khách hàng. Vai trò của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam còn &#39mờ nhạt&#39. Thêm vào đó, tâm lý ưa chuộng hàng ngoại còn phổ biến trong một bộ phận nhân dân, thậm chí là ở các cơ quan, doanh nghiệp của Nhà nước. Do vậy, nhiều mặt hàng Việt Nam giá cả hợp lý, có chất lượng tốt, thậm chí tốt hơn hàng ngoại nhập, nhưng vẫn chưa được phần lớn khách hàng trong nước ưu tiên sử dụng.

Đành rằng việc lựa chọn sử dụng hàng hóa nước ngoài hay hàng hóa sản xuất trong nước là quyền của người tiêu dùng. Song, theo tôi, đã là người Việt Nam thì cần phải hưởng ứng Cuộc vận động &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39. Bởi lẽ, việc ưu tiên sử dụng sản xuất trong nước không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất trong nước, mà còn là một giải pháp góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện lòng yêu nước, tự tôn dân tộc. Thiết nghĩ, các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ hơn nữa vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39. Đồng thời, có trách nhiệm động viên mọi người ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong nước. Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh, lừa dối khách để góp phần làm lành mạnh hơn nữa thị trường trong nước, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tìm được đúng &#39chỗ đứng&#39 của mình trên thị trường.

Theo Nhandan