Chủ nhật,  20/06/2021

Tràng Định nhân rộng cánh đồng giá trị cao

LSO-Từ năm 2005, huyện Tràng Định đã có chủ trương xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha. Chủ trương này đã được cụ thể hóa bằng các quyết định của UBND huyện về xây dựng cánh đồng giá trị cao. Cho đến nay, xây dựng cánh đồng giá trị cao không chỉ được thực hiện ở các xã vùng cánh đồng mà đã lan tỏa đến tận những xã vùng cao và mang lại những hiệu quả thiết thực.Trước thời thời điểm năm 2005, ngay cả xã có trình độ sản xuất nông nghiệp khá phát triển như Đại Đồng vẫn loay hoay với các loại cây lương thực truyền thống. Trên 500 ha đất sản xuất nông nghiệp cơ bản là độc canh cây lúa và một phần nương bãi trồng ngô. Trong thời điểm ấy, chủ trương xây dựng cánh đồng giá trị cao như một luồng gió mới thúc đẩy phong trào sản xuất của nhân dân địa phương. Một mặt động viên nhân dân, phát huy nội lực, mặt khác cấp ủy, chính quyền xã phát huy tối đa hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước để nâng cấp cơ sở hạ tầng....

LSO-Từ năm 2005, huyện Tràng Định đã có chủ trương xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha. Chủ trương này đã được cụ thể hóa bằng các quyết định của UBND huyện về xây dựng cánh đồng giá trị cao. Cho đến nay, xây dựng cánh đồng giá trị cao không chỉ được thực hiện ở các xã vùng cánh đồng mà đã lan tỏa đến tận những xã vùng cao và mang lại những hiệu quả thiết thực.
Trước thời thời điểm năm 2005, ngay cả xã có trình độ sản xuất nông nghiệp khá phát triển như Đại Đồng vẫn loay hoay với các loại cây lương thực truyền thống. Trên 500 ha đất sản xuất nông nghiệp cơ bản là độc canh cây lúa và một phần nương bãi trồng ngô. Trong thời điểm ấy, chủ trương xây dựng cánh đồng giá trị cao như một luồng gió mới thúc đẩy phong trào sản xuất của nhân dân địa phương. Một mặt động viên nhân dân, phát huy nội lực, mặt khác cấp ủy, chính quyền xã phát huy tối đa hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Theo hướng đi đó, cho đến nay, 24/24 thôn bản trong toàn xã đã có đường bê tông nông thôn; hệ thống thủy lợi được hoàn thiện, chủ động nước tưới cho trên 360 ha đất sản xuất. Điều kiện sản xuất được củng cố, Đại Đồng đã đưa 2 công thức luân canh vào sản xuất. Một phần diện tích dùng để thâm canh cây thạch đen với 2 vụ sản xuất hàng hóa và một vụ sản xuất giống; phần còn lại canh tác 2 vụ lúa, xen giữa là vụ khoai tây đông. Ông Bí thư Đảng ủy xã, Hoàng Tấn Phi, khi đó nguyên là Phó Chủ tịch UBND Đại Đồng nhớ lại: Mới chỉ thực hiện thí điểm, nhưng kết quả mang lại thật bất ngờ, các công thức luân canh đều mang lại hiệu quả kinh tế từ 70-90 triệu đồng/ha. Từ những thành công ban đầu đó, cho đến nay, cánh đồng giá trị cao trên địa bàn xã Đại Đồng cơ bản đều đạt xấp xỉ 100 triệu đồng/ha.
Cung ứng phân bón trả chậm cho nhân dân xã Chi Lăng huyện Chi Lăng
Ông Nông Long Xuyên, Bí thư Huyện ủy Tràng Định cho biết: Cụ thể hóa chủ trương của Huyện ủy, đến tháng 12/2008, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1984, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng xã, trong đó gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền xã và các cán bộ thôn trong việc vận động, định hướng cho nhân dân triển khai xây dựng mô hình cánh đồng giá trị cao. Đồng thời huyện sử dụng kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau tiếp tục tăng cường hạ tầng nông nghiệp, nông thôn cho các địa phương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đưa vào khảo nghiệm, sản xuất thử nhiều loại giống mói, đưa mạnh các loại cây công nghiệp, cây thực phẩm vào sản xuất trong vụ 3.
Cho đến nay, phong trào xây dựng cánh đồng giá trị cao trên vùng đất lúa đã và đang có sự lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ những xã vùng đồng mà ngay cả những xã vùng cao cũng đã tích cực thực hiện chủ trương này. Ông Nông Thế Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Yên cho biết: Tuy huyện không giao chỉ tiêu thực hiện cho xã, nhưng trong vụ sản xuất vừa qua, Tân Yên vẫn thực hiện thí điểm xây dựng cánh đồng giá trị cao với quy mô 2ha. Cơ cấu cây trồng tuy không thể chuyển đổi ngay nư các xã vùng đồng, nhưng với 2ha thí điểm trồng ngô, lúa giống mới cũng đã cho năng suất trên 60 tạ/ha, một năng suất cao đến không ngờ ngay cả đối với những người thực hiện bởi trước nay ở Tân Yên năng suất cây lương thực chỉ ở mức 38-40 tạ/ha. Đất cho sản xuất nông nghiệp không nhiều, chỉ khoảng 75 ha, vì vậy vừa thực hiện cánh đồng giá trị cao, Tân Yên còn chủ trương phát triển vườn đồi giá trị cao. Chủ trương ấy trong vòng 1 năm qua đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân, cũng từ đó mà các phong trào trồng rừng kinh tế, cải tạo rừng tạp, khoanh nuôi tái sinh…đã trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ trong toàn xã.

Với công thức luân canh hợp lý giữa cây thực phẩm, cây lương thực và cây công nghiệp ở các xã vùng đồng; ở các xã vùng cao là sự kết hợp giữa cây công nghiệp và lúa ngắn ngày, cùng với phát triển lâm nghiệp đã tạo ra ngày càng nhiều cánh đồng, vườn đồi giá trị cao trên vùng đất lúa. Ông Ma Thế Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khó khăn như vấn đề chế biến, tị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm nông sản; khó khăn về cơ sở hạ tầng và cả trình độ chưa đồng đều của người nông dân nhưng chủ trương xây dựng cánh đồng giá trị cao sẽ tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo với phương châm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và nhân rộng những cánh đồng này trên diện rộng, kết thúc sản xuất đông xuân 2010-2011 sắp tới, Tràng Định đặt mục tiêu trên 500ha đất sản xuất nông nghiệp đạt cánh đồng giá trị cao. Đây là một trong những hành động thiết thực, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tạo nền tảng vững chắc để nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định xây dựng nông thôn mới.

Lê Minh