Thứ năm,  24/06/2021

Đẩy nhanh tiến độ các dự án khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

LSO-Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2010 về triển khai các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, đến đầu tháng 10/2010 Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tiến hành giải ngân vốn đầu tư được trên 50% kế hoạch vốn chỉ tiêu giao. Nhiều dự án quan trọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như bồi thường giải phóng mặt bằng đường giao thông nội bộ, Quốc môn, tòa nhà kiểm soát liên ngành... được Ban phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như, đường Nguyễn Du-Nguyễn Đình Chiểu-Bà Triệu, đường thị trấn Cao Lộc-Na Làng-Quốc lộ 1A cũ, đường Hữu Nghị-Bảo Lâm, Khu tái định cư Đồng Đăng cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư. Hiện nay, Ban đã tổ chức chỉ đạo khởi công 2 công trình là đường nội bộ khu II cửa khẩu Tân Thanh, Khu tái định cư Tân Thanh. Đồng thời đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử...

LSO-Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2010 về triển khai các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, đến đầu tháng 10/2010 Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tiến hành giải ngân vốn đầu tư được trên 50% kế hoạch vốn chỉ tiêu giao.
Nhiều dự án quan trọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như bồi thường giải phóng mặt bằng đường giao thông nội bộ, Quốc môn, tòa nhà kiểm soát liên ngành… được Ban phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như, đường Nguyễn Du-Nguyễn Đình Chiểu-Bà Triệu, đường thị trấn Cao Lộc-Na Làng-Quốc lộ 1A cũ, đường Hữu Nghị-Bảo Lâm, Khu tái định cư Đồng Đăng cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư. Hiện nay, Ban đã tổ chức chỉ đạo khởi công 2 công trình là đường nội bộ khu II cửa khẩu Tân Thanh, Khu tái định cư Tân Thanh. Đồng thời đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp như công trình đường Cổng Trắng-Tà lài, bãi đỗ xe cửa khẩu Chi Ma, gói thầu số 1 đường nội bộ cửa khẩu Chi Ma.

Công Quân