Thứ sáu,  06/08/2021

Sản lượng lúa của các tỉnh Nam Bộ tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2009

Ngày 13-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2010 và triển khai kế hoạch sản xuất lúa năm 2011 các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên.Năm 2010 diện tích sản xuất lúa của các tỉnh Nam Bộ ước đạt hơn 4,6 triệu ha. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thủy lợi song năng suất và sản lượng đều cao hơn năm 2009, trong đó năng suất bình quân là 5,39 tấn/ha (tăng 1,35 tạ/ha) và sản lượng đạt hơn 23,5 triệu tấn (tăng hơn 1,1 triệu tấn). Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gần bốn triệu ha, năng suất bình quân 5,47 tấn/ha và sản lượng 21,5 triệu tấn.Khu vực Tây Nguyên, sản xuất năm 2010, ước đạt hơn 217 nghìn ha (tăng hơn 3.600 ha so với năm 2009), năng suất đạt gần 48 tạ/vụ/ha và sản lượng ước đạt hơn một triệu tấn lúa. Tại Hội nghị, Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai kế hoạch và đề ra giải pháp sản xuất lúa năm...

Ngày 13-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2010 và triển khai kế hoạch sản xuất lúa năm 2011 các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên.

Năm 2010 diện tích sản xuất lúa của các tỉnh Nam Bộ ước đạt hơn 4,6 triệu ha. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thủy lợi song năng suất và sản lượng đều cao hơn năm 2009, trong đó năng suất bình quân là 5,39 tấn/ha (tăng 1,35 tạ/ha) và sản lượng đạt hơn 23,5 triệu tấn (tăng hơn 1,1 triệu tấn). Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gần bốn triệu ha, năng suất bình quân 5,47 tấn/ha và sản lượng 21,5 triệu tấn.

Khu vực Tây Nguyên, sản xuất năm 2010, ước đạt hơn 217 nghìn ha (tăng hơn 3.600 ha so với năm 2009), năng suất đạt gần 48 tạ/vụ/ha và sản lượng ước đạt hơn một triệu tấn lúa. Tại Hội nghị, Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai kế hoạch và đề ra giải pháp sản xuất lúa năm 2011 tại các tỉnh Nam Bộ và vụ đông xuân 2010-2011 tại Tây Nguyên. Trong năm 2011, mục tiêu sản xuất lúa của khu vực Nam Bộ là giữ vững ổn định các vụ đông xuân và hè thu, tăng diện tích sản xuất lúa thu đông, lúa trên đất nuôi tôm, tăng năng suất lúa bình quân trong toàn vùng và tăng sản lượng cả năm. Các vùng sản xuất lúa sẽ gia tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu và xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng GAP.

Theo Nhandan