Thứ sáu,  25/06/2021

Văn Lãng – xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngoại trừ khu vực cửa khẩu Tân Thanh thì Văn Lãng được đánh giá là một trong những “vùng trũng” của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Lộ trình của Lạng Sơn đặt ra trong xây dựng nông thôn mới là đến hết năm 2015, mỗi huyện sẽ xây dựng thành công 1 – 2 xã nông thôn mới và đương nhiên Văn Lãng cũng không nằm ngoài cuộc vận động lớn này.Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Chu Mạnh Trình, Bí thư Huyện ủy cho biết: Trong những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, nhưng nhìn một cách tổng quát thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiềm lực kinh tế nhỏ bé; sản xuất hàng hóa chưa phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng được yêu cầu; trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; tình hình thời tiết khô hạn nhất so với toàn tỉnh, trong khi đó...

LSO-Ngoại trừ khu vực cửa khẩu Tân Thanh thì Văn Lãng được đánh giá là một trong những “vùng trũng” của tỉnh trong phát triển kinh tế – xã hội. Lộ trình của Lạng Sơn đặt ra trong xây dựng nông thôn mới là đến hết năm 2015, mỗi huyện sẽ xây dựng thành công 1 – 2 xã nông thôn mới và đương nhiên Văn Lãng cũng không nằm ngoài cuộc vận động lớn này.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Chu Mạnh Trình, Bí thư Huyện ủy cho biết: Trong những năm qua, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, nhưng nhìn một cách tổng quát thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiềm lực kinh tế nhỏ bé; sản xuất hàng hóa chưa phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng được yêu cầu; trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; tình hình thời tiết khô hạn nhất so với toàn tỉnh, trong khi đó vào mùa mưa lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ quét và sạt lở…đó chính là những trở lực lớn nhất trên con đường xây dựng nông thôn mới của Văn Lãng. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, xã Hoàng Văn Thụ sẽ được chọn làm xã điểm để xây dựng nông thôn mới. Một thuận lợi cơ bản là trong nhiệm kỳ trước xã Hoàng Văn Thụ đã được Văn Lãng chọn làm xã điểm phát triển toàn diện và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi đã được đầu tư và phát triển khá hoàn thiện. Đặc biệt là vừa qua nhân dân 2 thôn Cốc Mặn và Khau Phạ (2 thôn xa nhất của xã) đã cùng đóng góp công sức, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước kéo điện lưới về thôn bản, nâng tổng số hộ được dùng điện của toàn xã lến xấp xỉ 100% (Hiện Hoàng Văn Thụ còn 3 hộ gia đình chưa được dùng điện). Tuy điều kiện thuận lợi cơ bản là vậy, nhưng so với bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì xã Hoàng Văn Thụ cũng vẫn còn rất nhiều việc để làm. Khó khăn nhất của địa phương vẫn là phát triển kết cấu hạ tầng, công trình phục vụ sản xuất, bởi suất đầu tư cho miền núi là rất lớn, trong khi đó việc chọn mặt bằng không phải đơn giản bởi một thực tế là phong trào hiến đất để xây dựng công trình công cộng chưa phát triển mạnh. Hiện nay người dân chịu giao đất để xây dựng công trình theo giá bồi thường, hỗ trợ của nhà nước đã là tốt lắm rồi – Đồng chí Chu Mạnh Trình thẳng thắn.
Nhân dân xã Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng) chung sức phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
Phân tích được đầy đủ những khó khăn đó và nhận thức được những lợi ích thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, cho đến nay Văn Lãng đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Mặc dù xây dựng nông thôn mới đang chỉ ở giai đoạn xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm ở cấp tỉnh, nhưng Văn Lãng cũng đã và đang chủ động vạch ra cho mình những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trong khi chờ sự chỉ đạo triển khai của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Văn Lãng xác định nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm này chính là nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới. Bà Lê Thị Thành Nhàn, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã phát biểu: Phải xác định xây dựng nông thôn mới không phải là một dự án đầu tư. Cùng quan điểm đó, Văn Lãng xác định xây dựng nông thôn mới chủ yếu là dựa vào nội lực, sự đồng thuận của toàn dân, giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân, xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, mặt khác tận dụng và phát huy hiệu quả tối đa từ sự hỗ trợ của nhà nước. Cụ thể hóa các nội dung đó, Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX đã xác định nhiệm vụ: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… cùng với một hệ thống các giải pháp cụ thể, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Văn Lãng lần thứ nhất vừa qua cũng đã biểu dương rất nhiều các tấm gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế – xã hội trong toàn huyện, xác định được tầm quan trọng và ảnh hưởng của các cá nhân điển hình với cộng đồng, nhân rộng điện hình tiên tiến cũng là một trong những giải pháp quan trọng đã và đang được Văn Lãng ra sức thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Lê Minh