Thứ sáu,  18/06/2021

Đình Lập: Dịch rầy nâu gây ra diện rộng trên trà lúa

LSO-Qua điều tra theo dõi tình hình sâu bệnh hại cây trồng của Trạm bảo vệ thực vật huyện Đình Lập, đến thời điển này, dịch rầy mâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen tuổi 3,4,5 gây hại 200 ha lúa ở các xã Châu Sơn, Bắc Lãng, Đình Lập, Bính Xá và xã Kiên Mộc, với mật độ phổ biến 1.000 – 3.000 con/m2 , cao 3.500 – 5.000 con/m2, cục bộ 6.000 – 10.000 con/m2. Để bảo vệ diện tích lúa mùa có hiệu quả, UBND huyện Đình Lập đã yêu cầu các xã, thị trấn, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông chỉ đạo, hướng dẫn bà con thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Vận động bà con phun trừ rầy trên những chân ruộng bị nhiễm rầy. Dự kiến từ trung tuần đến cuối tháng 10/2010, rầy các loại sẽ tiếp tục gây hại mạnh trên diện rộng. Do đó bà con cần chú ý theo dõi chặt chẽ ruộng lúa, nếu phát hiện sâu, dịch rầy nâu cần phun thuốc...

LSO-Qua điều tra theo dõi tình hình sâu bệnh hại cây trồng của Trạm bảo vệ thực vật huyện Đình Lập, đến thời điển này, dịch rầy mâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen tuổi 3,4,5 gây hại 200 ha lúa ở các xã Châu Sơn, Bắc Lãng, Đình Lập, Bính Xá và xã Kiên Mộc, với mật độ phổ biến 1.000 – 3.000 con/m2 , cao 3.500 – 5.000 con/m2, cục bộ 6.000 – 10.000 con/m2.
Để bảo vệ diện tích lúa mùa có hiệu quả, UBND huyện Đình Lập đã yêu cầu các xã, thị trấn, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông chỉ đạo, hướng dẫn bà con thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Vận động bà con phun trừ rầy trên những chân ruộng bị nhiễm rầy. Dự kiến từ trung tuần đến cuối tháng 10/2010, rầy các loại sẽ tiếp tục gây hại mạnh trên diện rộng. Do đó bà con cần chú ý theo dõi chặt chẽ ruộng lúa, nếu phát hiện sâu, dịch rầy nâu cần phun thuốc ngăn chặn kịp thời.

Lý Lê