Thứ sáu,  08/12/2023

Đình Lập vượt khó tăng thu ngân sách

– Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức song với sự chủ động của cơ quan thuế và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành liên quan, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả tích cực. Qua 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện đã vượt dự toán UBND tỉnh giao.


Hoạt động sản xuất tại Hợp tác xã Phúc Lâm, xã Lâm Ca

Năm 2023, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập được UBND tỉnh giao là 26,9 tỷ đồng; dự toán huyện phấn đấu gần 56,5 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch; một số doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; số nợ thuế còn cao; một số hộ kinh doanh hoạt động theo thời vụ nên khó quản lý thuế…

Xác định rõ những khó khăn đó, UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách. Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu; đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sản xuất để nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chống thất thu…

Từ sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, cơ quan thuế cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng bắt tay vào triển khai các giải pháp thu. Ông Nông Quang Chúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II cho biết: Bên cạnh duy trì thường xuyên công tác quản lý thuế theo chức năng như tuyên truyền, hỗ trợ, kê khai, kế toán thuế, kiểm tra…, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu. Nổi bật như việc thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Hiện trên địa bàn huyện Đình Lập có 36 doanh nghiệp, 397 hộ kinh doanh đang hoạt động. Để khai thác hiệu quả nguồn thu từ khu vực này, cơ quan thuế đã phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động cụ thể của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là những đơn vị kinh doanh có quy mô lớn hoặc mới phát sinh; nắm rõ thực trạng, hiệu quả hoạt động cũng như khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải, từ đó vừa kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ (như chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất…), vừa tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt chính sách, pháp luật về thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách.

Ông Bùi Quốc Anh, Giám đốc Hợp tác xã Phúc Lâm, xã Lâm Ca cho biết: Hợp tác xã được thành lập tháng 9/2023 với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến lâm sản. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã được UBND huyện Đình Lập cũng như các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động từng bước ổn định, hợp tác xã nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, hợp tác xã nộp ngân sách trên 2,2 tỷ đồng.

Cùng với Hợp tác xã Phúc Lâm, 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đình Lập đã nộp ngân sách 18,6 tỷ đồng, đạt 139% dự toán pháp lệnh và tăng 176% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh tập trung rà soát, khai thác hiệu quả nguồn thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục Thuế khu vực II đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế. Cụ thể 6 tháng đầu năm 2023, thông qua công tác chống thất thu đã góp phần tăng thu ngân sách trên 500 triệu đồng; thu nợ thuế được trên 5 tỷ đồng…

Từ những giải pháp đồng bộ, phù hợp được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn huyện Đình Lập. Qua 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được 29,5 tỷ đồng, đạt 109,9% so với dự toán tỉnh giao. Số thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số, phí 01 được 24,6 tỷ đồng, đạt 110% dự toán và tăng 97,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin rằng với những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách thời gian qua, 6 tháng cuối năm 2023, huyện Đình Lập sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách. Qua đó, không chỉ góp phần vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh mà còn có thêm nguồn lực để huyện đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiền đề quan trọng để huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025.

TÂN AN